Äktenskapsskillnad, bodelning och lottläggning!

2021-01-30 i Bodelning
FRÅGA
Vid min skilsmässa vill mitt ex ta över en fastighet o en sommarstuga, är bara stora skulder på allt. Gör jag fel om jag låter honom ta över allt? Måste jag dela på alla skulder med honom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalkens regler.

En av äktenskapsrättens grundläggande principer är att vardera make svarar för sina skulder, vilket framgår av 1 kap. 3 § äktenskapsbalken. Regeln innebär att även efter ett giftermål så svarar varje make för sina egna skulder.

När ett äktenskap upplöses så ska en bodelning förrättas. Bodelning innebär att makarnas egendom delas upp mellan dem. Vid bodelning läggs värdet av makarnas giftorättsgods samman efter att skulder dragits ifrån det totala värdet, och summan delas sedan i två. En makes enskilda egendom är undantagen från bodelningen och räknas alltså inte in.

En del av bodelningen utgörs av lottläggningen som regleras i 11 kap. äktenskapsbalken. Lottläggningen är det förfarandet som reglerar hur egendomen fördelas mellan makarna. Av 11 kap. 8 § äktenskapsbalken framgår det att när den ena maken tar egendom som är förenad med skulder, så är en förutsättning för övertagandet att den andra maken befrias från ansvar för skulderna.

Slutsats:
Om din exmake tar över fastigheten och sommarstugan, så är det din exmake som svarar för alla skulder som är förenade till fastigheten och sommarstugan. Du är alltså inte ansvarig för de skulderna.

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?