Äktenskapsförords påverkan på arvsskifte

Ang.äktenskapsförord.

Jag och min fru gifte oss för ca 15 år sedan. Tre veckor efter giftomålet skrev vi äktenskapsförord. Som lyder: att all den egendom som vardera av oss medför i boet eller framledes förvärvar genom,arv gåva eller testamente,liksom all avkastning av sådan egendom,samt egendom som kan komma att träda i dess ställe skall utgöra vardera makens enskilda egendom,vari andra maken icke skall äga giftorätt. Vi har ett gemensamt barn,inga särkullbarn. Det finns inget testamente. Hur fördelas arvet om någon av oss går bort? Vår tanke då vi skrev äktenskapsförord var att det endast skulle gälla om vi kom på obestång och separerade.Ej vid dödsfall. Om det nu är så,hur gör vi bäst om någon av oss dör och vi vill att tillgångarna skall fördelas på vanligt sätt (utan hänsyn till äktenskapsförordet)

mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga

När ett äktenskap upplöses (genom äktenskapsskillnad eller dödsfall) ska som huvudregel en bodelning göras mellan makarna där allt giftorättsgods ska ingå enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) 10:1. I ert fall har ni avtalat om att var och ens egendom ska vara enskild och således finns inget giftorättsgods att dela på, var och en av er tar sin egendom helt enkelt.
Vid dödsfall görs ett arvsskifte där den avlidnes tillgångar regleras mot skulder och överskottet tillfaller den avlidnes arvingar, då huvudregeln är att bröstarvingar (den avlidnes barn) har bäst rätt till arv, vilket följer av Ärvdabalken (ÄB) 2:1.

Arvet efter någon av er kommer således utgöras av dennes egendom som erhållits från bodelningen, denna egendom var enskild i bodelningen mellan makarna men då äktenskapet är upplöst har äktenskapsförordet spelat ut sin roll och vid arvsskiftet är finns endast arvegods.

Då ni är gifta och har ett gemensamt barn, har den efterlevande maken bäst rätt till den avlidne makens arv, enligt ÄB 3:1- ert gemensamma barn får således vänta på sitt arv efter den först avlidna maken.

Länk till ÄktB https://lagen.nu/1987:230

Länk till ÄB https://lagen.nu/1958:637

Jag hoppas detta gav svar på din fråga

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”