Äktenskapsförords giltighet

Hej

När man skriver äktenskapsförord om att all egendom ska vara enskild, måste man då även bifoga en lista över den egendom var och en nu äger? Jag tycker det känns överflödigt. Bifogar formuleringarna som vi skrivit i vårt förord:

"Vi har för avsikt att gifta oss med varandra, har denna dag avtalat om följande äktenskapsförord.

All egendom som var och en av oss har förvärvat före äktenskapet ska vara förvärvarens enskilda egendom, som den andre maken således inte ska ha giftorätt i. Detsamma gäller egendom som vi senare förvärvar samt all avkastning av den enskilda egendomen.

Dessutom ska all egendom som någon av oss får ärva, egendom som fås genom gåva och egendom som träder i annan egendoms ställe, samt avkastningen av denna egendom, vara mottagarens enskilda egendom."

Visst är detta förord giltigt och fullt förståeligt även utan en lista eller är en förteckning nödvändig för att förordet ska vara giltigt?

Erik

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det stämmer att du inte behöver bifoga någon lista över den egendom som respektive make äger. En sådan skulle kunna bli mycket omfattande och det skulle, som påpekat, inte vara praktiskt. Viss egendom kan dock ändå bli föremål för tvist angående vem som äger den. Om ni söker att undvika även detta, så kan ni skriva ett inbördes avtal i vilket ni specificerar vem som äger viss egendom, t.ex. "bilen tillhör A, TV:n tillhör B". Men detta är inte heller något måste, utan enbart en säkerhetsåtgärd från er sida, om ni känner er osäkra angående vissa saker. Om ni väljer att även skriva ett sådant avtal, bör ni självklart uppdatera det när förhållanden ändras.

Jag vill också påminna att ni ska registrera äktenskapsförordet genom att skicka in det till skatteverket, 7 kap. 3 § 3 st äktenskapsbalken.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas TärnrothRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000