Äktenskapsförord vid dödsfall

2016-03-25 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej!När jag och min make skulle gifta oss för ett antal år sedan skrevs ett äktenskapsförord på hans aktier m.m. varpå jag nu på senare tid har börjat fundera på vad som händer om han går bort före mig, han har inte några barn men hans mor, bror samt dennes barn finns kvar i livet...han påstår nämligen att äktenskapsförordet upplöses om han går bort före mig varpå jag då ärver honom, stämmer detta? eller krävs det att man skriver ett testamente? Det vore ytterst tacksamt om vi kunde få ett svar på denna fråga för allas trygghet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår det reglerar äktenskapsförordet att din makes aktier m.m. är hans enskilda egendom, i enlighet med 7 kap. 2 § 1 punkten äktenskapsbalken (här).

Det som händer om din make avlider före dig är att det först görs en bodelning, där all giftorättsgods ingår, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (här). Alltså ingår inte egendomen som är enskild egendom enligt äktenskapsförordet. Det görs en bodelning och du tilldelas hälften av giftorättsgodset, 11 kap. 3 § äktenskapsbalken (här). Den andra hälften av giftorättsgodset plus den enskilda egendomen tilldelas din make och utgör hans kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen är den sammanlagda förmögenheten efter dödsfall, det som sedan delas ut i arv.

Eftersom din make inte har några barn är det du som ärver honom i första hand, i enlighet med 3 kap. 1 § ärvdabalken (här). Du tilldelas alltså hela din makes kvarlåtenskap.

Sammanfattningsvis upplöses inte äktenskapsförordet utan det gäller i bodelningen, men du kommer tilldelas den enskilda egendomen i arv från din make eftersom det är en del av hans kvarlåtenskap. Äktenskapsförordet reglerar era egendomsförhållanden när äktenskapet upplöses, därefter träder arvsreglerna in vid dödsfall. Det sker alltså i två steg. Eftersom ni är gifta ärver du din make före hans mamma, bror och brorsbarn. Ni behöver inte skriva testamente.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (391)
2020-12-02 Vem ärver enskild egendom?
2020-11-24 Hur fördelas enskild egendom vid bouppteckning?
2020-11-08 Hur undviker jag att mina tillgångar ska omfattas av min makes barns laglott?
2020-11-07 Vad händer med enskild egendom vid dödsfall respektive skilsmässa

Alla besvarade frågor (86931)