Äktenskapsförord som endast gäller vid skilsmässa?

Jag är gift och har två barn med min nuvarande fru samt ett äldre barn från ett tidigare äktenskap. När vi gifte oss skrev vi ett äktenskapaförord på fastigheten som jag äger att den är enskild egendom. Jag vill egentligen bara att äktenskapsförordet skall gälla vid en skilsmässa men inte om jag går bort före min fru. Går det att lösa på något sätt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringen gällande äktenskapsförord och skilsmässa finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna gällande arv finns i ärvdabalken (ÄB)


Kan man skriva äktenskapsförord som endast gäller vid skilsmässa?

I nuläget går det tyvärr inte att upprätta ett äktenskapsförord som endast gäller vid skilsmässa.

Hur ni kan lösa problemet

En potentiell lösning på ert problem är att utöver äktenskapsförordet upprätta ett testamente. Äkta makar har arvsrätt efter varandra (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Detta innebär att den efterlevande maken kommer att ärva de gemensamma barnens arv med fri förfoganderätt. När den efterlevande maken sedan avlider får de gemensamma barnen ut sitt arv. När det kommer till särkullbarnet har hen rätt att få ut sitt arv direkt vid förälders bortgång.

Ni kan upprätta ett testamente med innehållet att ni ska ärva varandra vid den enes bortgång. Detta betyder att den efterlevande maken ärver med full äganderätt. Skillnaden mellan full och fri äganderätt är att man vid full äganderätt får testamentera bort egendomen. Detta får man inte med fri äganderätt.

Sammanfattning

Ni kan upprätta äktenskapsförord på den egendom som ni vill ska vara enskild vid skilsmässa. Dock så kan ni inte upprätta ett äktenskapsförord på att egendomen ska vara enskild vid skilsmässa men inte enskild (giftorättsgods) vid dödsfall. En eventuell lösning på detta är att komplettera äktenskapsförordet med ett testamente som anger att ni ärver av varandra.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!
Majken ThörnRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000