Äktenskapsförord och testamente

2015-11-30 i Enskild egendom
FRÅGA
Om en person gifter sig vid 60 års ålder kvinnan 10 år yngre. Båda har vuxna barn. Maken har stora summor att ärva. Vad ska han göra för att inte det ska tillfalla kvinnan utan hans barn och barnbarnÄr det äktenskapsförord.Testamente från egna släktingar ska det då stå enskild egendom, som de måste skriva.Samt att han skriver ett teatamente till sina barn och barnbarn och om den nya frun ska få något?Ska båda skriva under äktenskapsförord? var ska det skickas.testamente räcker det med 2 vittnen och mannens underskrift innan giftemålet?Var ska det skickas?Ska man göra det hos jurist för att det ska vara giltigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag uppfattar din fråga som att maken vill göra sin egendom enskild för att den ska undantas från bodelningen och på så sätt inte tillfalla makan.

Bestämmelser om makars egendom regleras i äktenskapsbalken. Om en make inte vill att den andra maken ska få del av dennes egendom vid bodelning (som sker vid skilsmässa eller då den ena maken avlider) måste egendomen göras enskild. Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som egentligen skulle varit giftorättsgods istället ska vara enskild egendom (7 kap. 3 §). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt, undertecknat av båda makarna, samt ingivet till Skatteverket för registrering (7 kap. 3 § 2-3 st.).

Om ett äktenskapsförord stadgar att all den ena makens egendom ska vara enskild, kommer således den andra maken inte att ärva den förstnämnda maken. Istället kommer den avlidna makens egendom att tillfalla dennes bröstarvingar, se 2 kap. 1 § i ärvdabalken. Bröstarvingar, d.v.s. makens biologiska barn, tillhör den första arvsklassen och är således de som arvet i första hand ska tillfalla. Vill maken att en del av kvarlåtenskapen ska tillfalla någon annan än bröstarvingarna, t.ex. barnbarn, krävs det därför att maken förordnar om detta i ett testamente. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det upprättas skriftligen, med två vittnen och att det är undertecknat av testatorn (10 kap. 1 §). Vittne får inte vara yngre än 15 år och inte lida av någon psykisk störning som medför att han/hon inte förstår innebörden av testamentshandlingen. Vittne får inte heller vara make, sambo, förälder, barn, syskon, svär- eller styvförälder till testatorn. Det ställs inget krav på att en jurist ska närvara vid upprättande av testamente för att det ska vara giltigt. Likväl föredrar många att ta hjälp av en jurist för att säkerställa att upprättandet går "rätt till", samt att testamentet får dess avsedda innebörd.

Undrar du något mer är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (379)
2020-09-08 Räknas pengar från försäljning av enskild egendom också som enskild egendom?
2020-09-05 Enskild egendom och fri förfoganderätt
2020-09-01 Kan jag göra så att arvet efter mig förblir mitt barns enskilda egendom?
2020-08-31 Enskild egendom

Alla besvarade frågor (84106)