Äktenskapsförord och testamente?

Jag är gift. Vill upprätta ett äktenskapsförord så att min fru inte kan göra anspråk på den bostadsrätt som jag äger, mitt Aktiebolag som jag är delägare i och mitt eget företag vid en eventuell skilsmässa. Om jag dör vill jag dock att hon skall ärva hälften och den andra hälften skall i enlighet med lagen tillfalla mina barn (som inte är hennes). Behöver jag upprätta både äktenskapsförord och testamente?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Äktenskapsförord och testamente är två skilda saker (dock inte helt skilda).

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar som reglerar att viss egendom ska vara enskild eller gemensam vid eventuell skilsmässa eller när ett äktenskap på annat sätt upplöses (exempelvis vid dödsfall). Jag vill även påpeka att ett äktenskapsförord måste registreras genom att det skickas in till Skatteverket för att bli giltigt.

Ett testamente upprättas för att reglera vad som ska hända med en persons egendom (kvarlåtenskap) när denne dör. Även här vill jag påpeka att det måste uppfylla vissa krav som framgår av Ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1.

Om du enbart upprättar ett äktenskapsförord innebär det att äktenskapsförordet kommer att gälla både vid eventuell skilsmässa och om du skulle gå bort. Du måste alltså upprätta både ett äktenskapsförord och ett testamente så att din fru inte kan göra anspråk på din egendom vid en eventuell skilsmässa, men så att hon får ärva hälften av din kvarlåtenskap ifall du dör. 

Hoppas detta klargjorde för dig!

Vänliga hälsningar,

Fredrik WigghRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning