Äktenskapsförord och skulder hos ena maken

2016-04-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej jag ska gifta mig och äger min bostadsrätt, mun blivande man har skuld hos kronofogden. Behöver jag skriva äktenskapsförord så att lägenheten även vid försäljning när vi är gifta bara tillfaller mig och att jag inte blir delägare av hans skuld till kronofogden. Hur ska ett sådant äktenskapsförord se ut isåfall. Tacksam för svar. Med vänliga hälsningar Päivi Hidemark
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första vill jag bara klargöra att varje make/maka själv råder över sin egendom och sina skulder 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Att ni gifter er medför alltså inte att du får någon form av ansvar för din makes skuld. Däremot ger era privata ekonomiska förhållanden utslag i en eventuell framtida bodelning mellan er, då vardera makes tillgångar minskat med skulder ska läggas ihop i en gemensam pott och delas lika. Har din make höga skulder kanske han bidrar med väldigt lite eller inget alls vid en bodelning, vilket i sin tur medför att du enbart "ger" honom hälften av dina tillgångar.

Ni kan upprätta ett äktenskapsförord där ni föreskriver att bostadsrätten är din enskilda egendom. Effekten av detta blir att den inte kommer ingå i en framtida bodelning. Viktigt att påpeka, eftersom att du talar om en försäljning, är att om du tar pengarna för lägenheten och köper något annat för dem blir den nya egendomen också enskild egendom. Det viktiga är att man hela tiden kan härröra summan pengar som hänför sig till den enskilda egendomen! Om det sker en sammanblandning av ersättning från försäljning av lägenhet med andra pengar vid köp av en ny egendom, kan delar av denna egendomen klassas som enskild egendom medan andra delar kan klassas som giftorättsgods. Det som är giftorättsgods ska alltså ingå i en bodelning vilket gör att äktenskapsförordet som hänför sig till lägenheten blir utan verkan. Samma sak gäller om du sammanblandar ersättningen från lägenheten på exempelvis ett konto med pengar som utgör giftorrättsgods, då blir det omöjligt att visa exakt vilka pengar som härrörs från lägenheten och därmed ska undantas från bodelning. Sammanfattningsvis är det viktigt att det som är enskild egendom hålls intakt och inte blandas med egendom som inte är reglerad i äktenskapsförord.

För vidare hjälp kring upprättande av äktenskapsförord kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialist på området genom att klicka här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2647)
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand
2020-10-24 Räknas både skulder och tillgångar i en bodelning?
2020-10-23 Bodelning då makarna inte kommer överens
2020-10-22 Vad gör jag om jag tvingats skriva under ett bodelningsavtal när jag var psykiskt utmattad?

Alla besvarade frågor (85322)