FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEnskild egendom14/10/2016

Äktenskapsförord och arv

Hej,

Min mamma och hennes make hade ett äktenskapsförord där han 100% äger huset de bodde i.

Han avled i mars, min mamma dog i juni.

Nu hävdar hans efterarvingar (syskon) att vi som särkullbarn inte har rätt att ärva av huset pga äktenskapsförordet.

Inget testamente har hittats.

Vi har en jurist men jag vill höra från två källor vad som är rätt och riktigt.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om egendom i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Huvudregeln är att makars egendom är giftorättsgods och därför ingår i en bodelning när någon av makarna dör enligt 1 kap. 5 §, 9 kap. 1 §, 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB. Eftersom din mamma och hennes make hade ett äktenskapsförord som reglerade att huset var hans enskild egendom så ska det inte ingå i bodelningen enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Vid bodelningen får din mamma därför inte del av huset utan det är en del av hennes mans kvarlåtenskap. Hade huset istället varit giftorättsgods hade det ingått i bodelningen och hälften av dess värde hade då tillfallit din mamma vid bodelningen och blivit en del av hennes kvarlåtenskap.

Jag vet inte om det är så att det att gjordes en bodelning när han dog och arvsskifte efter honom skedde innan din mamma avled eller om allt det sker nu. Det aktualiserar lite olika regler vad gäller systematiken men oavsett så är husets hans kvarlåtenskap och inte din mammas på grund av äktenskapsförordet. Eftersom ni inte är hans arvingar enligt ärvdabalken får ni inte del av hans kvarlåtenskap och därför ärver ni inte heller huset utan det tillfaller hans arvingar.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,Hanna RappmannRådgivare