Äktenskapsförord föreskriver gemensam bostad som enskild egendom - möjligheten till jämkning

2016-04-02 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min man har bott tillsammans i snart fyra år i hans radhus. Jag äger ingenting och vi har skrivit äktenskapsförord att vid en ev separation är huset hans. Han vill skydda sina pengar men jag känner att jag bor, lever och hjälper till att hålla huset vid liv och ger honom möjligheten att bo kvar. Vi har gemensam ekonomi och de pengar vi tjänar varje månad lever vi upp. Det innebär att jag är med och betalar alla eventuella kostnader på/i huset, vilket stör mig lite medan min man menar att det är ju samma som om jag skulle bott kvar hyresrätten. Så. Om vi skulle separera får jag absolut ingeting trots att jag är med och betalar lika mkt som honom. Jag tänker att det borde vara min rätt att få 50% av det som huset ökat i värde sedan jag flyttade in och "hjälper till" att betala/underhålla. Om man värderar huset, han säkrar sina pengar fram till det datum jag flyttade in och sedan skriver vi något om att jag också har rätt att få ta del av ökningen av huset sedan min inflytt? Jag är dålig på detta men jag vet bara att att det känns fel att jag betalar på hans hus varje månad utan att få en enda krona om vi skulle separera. Hur ska jag göra/tänka? Min man vill inte riktigt lyssna på mig utan vill skydda sina pengar. Även om jag vet att han vill mig gott. Han är också den som har kunskap om lån, amorteringar och avbetalningar. Jag är inte kunnig som han och han kan alltid motivera varför det är bra så här. Och "vinner". Men min magkänsla är inte bra.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då ni är gifta omfattas ni av äktenskapsbalkens regler. Vid en eventuell separation ska bodelning ske enl. 9 kap 1§ Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄB). Genom äktenskapsförord kan föreskrivas att viss egendom ska vara den ena makens enskilda enl. 7 kap 2§ 1p ÄB och därmed alltså inte ingå i bodelningen enl. 10 kap 1§ ÄB. Just gällande den gemensamma bostaden finns dock en undantagsregel i 11 kap 8§ ÄB som stadgar att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt till denna med avräkning på sin lott. Äktenskapsförordet som gjort den gemsamma bostaden till enskild egendom spelar alltså i detta hänseende ingen roll om någon av er behöver bostaden mer än den andra. Vid en eventuell äktenskapsskillnad görs alltså en behovsprövning av vem som har störst behov av bostaden. Här beaktas framförallt om det finns gemensamma barn och vart barnen ska bo.

Då du skriver att det inte finns några andra tillgångar och att du därmed skulle stå utan en enda krona vid en separation skulle möjligtvis även 12 kap 3§ ÄB kunna tillämpas. Denna stadgar att om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll och omständigheterna i övrigt får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen. Detta innebär att bostaden som är din makes enskilda egendom helt eller delvis kan dras in i bodelningen som giftorättsgods och att värdet därmed ske delas lika mellan er. Då denna bestämmelse är avsedd att användas för att ge den ekonomiskt svagare maken ett skydd mot att stå helt egendomslös vid äktenskapsskillnad efter ett långt äktenskap är denna jämkningsmöjlighet möjligtvis tillämplig beroende utifrån hur länge ni varit gifta. Enligt förarbeten ska dock denna paragraf tillämpas restriktivt och frågan om jämkning ska avgöras efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter.

Mitt råd till dig är i första hand att dock att försöka få din make att gå med på att skriva ett nytt äktenskapsförord enl. 7 kap 3§ ÄB där den gemensamma bostaden ska utgöra giftorättsgods för att undvika tvist vid eventuell separation.

Vill du ha hjälp att skriva ett nytt äktenskapsförord eller rådgivning vid eventuell bodelning hänvisar jag dig till vår samarbetspartner Familjens Jurist som är specialiserade på familjerättslig juridik.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2671)
2020-11-24 Ersättning för amortering vid bodelning?
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?
2020-11-17 Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör
2020-11-12 Vad innebär enskild egendom?

Alla besvarade frågor (86450)