Äktenskapsförord eller testamente? Vilken handling gäller?

Hej

Jag undrar hur en bouppteckning går till, vår far avled för ett par månader sedan och han var omgift. Dom hade skrivit äktenskaps förord att deras enskilda egendomar var deras egna. När pappa avled så finns ett testamente att hans nuvarande maka ska sitta kvar med full förfogande rätt över bland annat pappas hus som enligt äktenskaps förordet var hans egendom. Hur fungerar det i praktiken gäller äktenskaps förordet och jag och mina syskon ärver pappas del med hus och hans tillgångar? Enligt hans makas barn (särbarn) ärver vi bröstarvingar en laglott

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du väder dig till Lawline.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord har inte samma effekt som ett testamente.

Ett äktenskapsförord kan användas för att göra egendom till antingen enskild egendom eller till giftorättsgods. Makarna kan på så sätt bestämma vad som ska ingå i deras bodelning. Äktenskapsförordet ger enbart effekt vid en bodelning pga. äktenskapsskillnad och vid en bodelning under bestående äktenskap, se äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap 3 §.

Ett äktenskapsförord kan inte användas för att bestämma vad som ska hända med arvet efter makarnas dödsfall. Viktigt att beakta är att den efterlevande makan (kvinnan i detta fall) kommer att få ärva sådan egendom som genom lagstöd anses vara mannens enskilda egendom (detta gäller endast vid dödsfall inom äktenskap). Detta innebär att den efterlevande makan också ärver egendom som har blivit enskild genom att parterna har avtalat om det i ett äktenskapsförord. Det är pga. detta som jag menar att äktenskapsförord inte har samma effekt som testamente. För att bestämma vad som ska hända med arvet efter makarnas dödsfall krävs det att makarna skriver ett testamente där de uttrycker sin vilja, se ärvdabalken (1958:637) 10 kap 1 §.

Testamente

I det här fallet så har din far och hans fru skrivit ett testamente som säger att hon ska få ärva honom fullt ut. Det är möjligt att sätta den legala arvsordningen ur spel genom att skriva ett testamente som bestämmer hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas, se ärvdabalken 10 kap 1 §. Den avlidne kan om denne så vill testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till vem den vill. Det finns dock vissa undantag som kan hindra testamentet från att få full verkan.

Undantag

Om den avlidne har bröstarvingar (oavsett gemensamma barn eller särkullbarn) så kan den avlidne inte genom ett testamente lämna dessa arvlösa. Bröstarvingarnas arvslott är enligt ärvdabalken 2 kap 1 § hälften av den avlidnes kvarlåtenskap. Men om den avlidne väljer att testamentera bort sin kvarlåtenskap i syfte att lämna bröstarvingarna arvlösa så kommer bröstarvingarna förstärka laglottsskydd att aktualiseras. Det förstärka laglottsskyddet uppgår till hälften av bröstarvingarnas arvslott (dvs. hälften av den kvarlåtenskapen som de egentligen skulle ha fått). Se ärvdabalken 7 kap 1 § och 5 §.

Sammanfattning

Testamentet kommer att vara avgörande för hur arvet fördelas. Den efterlevande makan kommer att få sitt arv enligt testamentet. Men precis som makans barn säger så har ni bröstarvingar ett laglottsskydd. Så ni har fortfarande rätt till en andel i arvet, trots att det finns ett testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning