Äktenskap, vårdnad och umgänge

2016-03-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Jag vill ha tillbaka min ex fru för jag har två barn. Jag söker efter hjälp!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt svensk rätt behöver man inte vara överens för att skiljas. En skilsmässa kan alltså genomföras mot den ena partens vilja. Att man skiljts hindrar dock inte att man gifter sig igen om båda parterna önskar detta.

Frågor om vårdnad regleras i Föräldrabalken (FB) och enligt 6:3 FB har föräldrar som är gifta gemensam vårdnad från födelsen. Detta gäller som huvudregel även efter skilsmässan om inte rätten bestämt något annat. Om det är så att du inte har vårdnad om ditt barn och vill ha detta kan du väcka talan om detta och rätten ska då enligt 6:5 FB besluta om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam. Enligt 6:2 a FB ska barnets bästa vara avgörande för beslutet.

Även om vårdnaden är ensam för den ena förälder så har barnet enligt 6:15 i regel rätt till umgänge med den andra. Av 6:15 FB framgår att barnet har rätt till umgänge med den förälder som denne inte bor med. Rätten kan på talan av en förälder som vill umgås med barnet besluta om umgänge mellan förälder och barnet, 6:15 a FB. Du kan därmed väcka talan om umgänge med dina barn. Enligt 6:2 a FB ska barnets bästa vara avgörande för beslutet. Talan om ändring av umgänget väcks på samma sätt som jag beskrivit ovan enligt 6:15 a FB, dvs på samma sätt som när det gäller att väcka talan om att man vill ha ändring av vårdnaden.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (798)
2021-01-19 Umgängesrätt vid ensam vårdnad
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?
2020-12-31 Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?

Alla besvarade frågor (88256)