Åklagares åtalsplikt

FRÅGA
Hej jag skulle vilja ha svar på följande hypotes.Ponera att en person har donerat ett specifikt organ till efterlevande/eftervärlden.Denne person blir sedan offer för brott med dödlig utgång men med frågetecken om gärningsman. Frågetecken som en obduktion skulle kunna besvara och fälla gärningsmannen men då går organet i fråga förlorat.Vilket scenario är troligast? Lagenligt?Väger offrets vilja att donera tyngre än att få fast gärningsmannen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige råder för åklagare absolut åtalsplikt. Det innebär att åklagare är skyldig att väcka åtal, om denne i sin bedömning kan fastställa att det finns tillräckliga bevis för att, dels ett brott har begåtts, och dels för vem som har begått det. Detta kommer av det samhälleliga intresset att brott utreds. I denna hypotetiska situation skulle alltså donatorns önskan få stå tillbaka.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (959)
2021-11-30 Vilka placeras på HVB-hem?
2021-11-30 Plikt att uppge vaccinationsstatus?
2021-11-30 Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att få byta efternamn?
2021-11-30 Nya regler för tillhandahållare av "privata" belastningsregister

Alla besvarade frågor (97574)