FrågaPROCESSRÄTTDomstol23/03/2018

Åklagarens åtalsplikt m.m.

Åklagaren yrkade på böter. Blev friad av T.R. nu har åklagaren överklagat till S.H.
Varför?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Åtalsplikt
Åklagaren är skyldig att väcka åtal om han eller hon bedömer att det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och att det går att bevisa vem som har begått det, 20 kap. 6 § rättegångsbalken ("RB"). Att åklagaren valde att åtala dig för brotten beror sannolikt på att han eller hon ansett att bevisningen räcker för en fällande dom. I många fall delar tingsrätten åklagarens bedömning men inte alltid. Tingsrätten har, av för mig okänd anledning, ansett att du inte kan fällas till ansvar för de aktuella brotten och valt att ogilla åtalet. Tingsrättens dom kan som huvudregel dock överklagas till hovrätten, 49 kap. 1 § RB.

Varför överklagar åklagaren?
Inledningsvis kan det konstateras att det ingår i åklagarens uppgift, att vid felaktig eller tvivelaktig dom, att överklaga till högre rätt. Sannolikt delar åklagaren i det aktuella målet inte tingsrättens bedömning av omständigheterna och/ eller värderingen av bevisningen. Vidare kan åklagaren vilja åberopa ytterligare bevisning i högre rätt för att på så sätt få till stånd en fällande dom. Slutligen kan eventuella skiljaktiga meningar i tingsrätten ge åklagaren incitament att överklaga tingsrättens dom, (i de fall tingsrätten inte enhälligt valt att ogilla åtalet dvs.).

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Återkoppling
Har du tid över får du gärna lämna ett omdöme.

Med vänlig hälsning,

David MueraRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo