FrågaPROCESSRÄTTDomstol05/01/2023

Åklagare överklagar tingsrättens friande dom – är personen fortfarande åtalad?

Hej. Om man blir friad i tingsrätten och åklagaren då väljer att överklaga till hovrätten. Är personen som blev friad i tingsrätten fortfarande under åtal fram tills hovrätten gjort sin bedömning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en person fortfarande är åtalad om en dom överklagas från tingsrätten till hovrätten. Rättegångsprocessen regleras i rättegångsbalken (RB).


Överklagande av åklagare

Om åklagaren är missnöjd med utfallet av en dom i tingsrätten han eller hon överklaga till hovrätten, vilket är den högre instansen (2 kap. 1 § RB). Överklagande av en part ska ske skriftligen och ska ha kommit till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades (51 kap. 1 § RB). Det ställs krav på vilka uppgifter ett överklagande ska innehålla (51 kap. 4 § RB). Ibland kan det krävas prövningstillstånd för att en dom ska tas upp i hovrätten, och i sådana fall hovrätten besluta om sådant tillstånd ska meddelas (51 kap. 7 a § RB). Om tillståndet beviljas, eller om det inte behövs, ska motparten delges (51 kap. 8 § RB).


När vinner en dom “laga kraft”?

När tiden för att överklaga en dom har löpt ut eller när domen slutligen är prövad kallas det att domen har vunnit laga kraft (30 kap. 9 § RB). En dom som har vunnit kraft kan normalt inte ändras. Det motiveras av att rättssäkerhetsskäl; att medborgarna ska kunna lita på att domar gäller.


Sammanfattning

Åklagaren kan överklaga en dom från tingsrätten till hovrätten och han eller hon inte är nöjd. Om prövningstillstånd inte behövs, eller om prövningstillstånd meddelas, kommer fallet att tas upp i hovrätten. Detta innebär att den tilltalade fortfarande är åtalad. När domen slutligen vinner laga kraft är processen avslutad. Det kan antingen ske genom att tid för överklagande går ut eller att domen slutligen prövas i domstol.


Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”