Åka utomlands med barnet utan den andra vårdnadshavarens samtycke

2020-08-31 i Barnrätt
FRÅGA
Om man har gemensam vårdnad bör inte den förälder som tar med barnen på semester meddela den andre vårdnadshavaren så att den vet var barnen är. Gör man annars sig skyldig till egenmäktighet med barn?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid gemensam vårdnad bestämmer föräldrarna tillsammans om frågor som rör partners personliga angelägenheter (6 kap. 13 § 1 st. föräldrabalken. Detta gäller dock inte frågor som rör den dagliga omsorgen av barnet. Kortvariga resor till utlandet anses hänföras till den dagliga omsorgen, detta betyder att den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor hos kan ta med barnet på kortvariga utlandsresor utan att behöva inhämta ett godkännande från den andra föräldern så länge barnets umgänge med den föräldern inte blir kränkt. Vid längre utlandsresor bör däremot båda vårdnadshavarna vara överens.

Vårdnadshavarna bör kommunicera med varandra och således meddela om man planerar att ta med barnet på en resa utomlands. Vissa länder har även ett krav på att båda vårdnadshavarna ska ha undertecknat en handling vid inresa när barnet endast reser med en av föräldrarna. Vid gemensam vårdnad kan en förälder däremot utöver detta inte kräva att få godkänna en kortare utlandsresa så länge den förälderns egna umgänge med barnet inte blir kränkt. Kränker man inte umgänget med den andra föräldern genom att ta med barnet på en kortare utlandsresa gör man sig därmed inte heller skyldig till egenmäktighet med barn.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1679)
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum
2021-04-15 Kan jag hindra en vuxen person från att kontakta mitt barn?

Alla besvarade frågor (91293)