Åka utomlands med barn men den andra vårdnadshavaren vill ej lämna ut passet

2019-05-29 i Barnrätt
FRÅGA
Har den ena vårdnadshavaren rätt att hålla inne ett gemensamt utfärdat pass på deras barn? Pappan vill åka utomlands och exfru har passet hos sig. Hon vill inte lämna ut det då hon inte vill att barnet åker med pappans nya familj men tänker själv nyttja det och åka med sonen i sommar. Får hon lov att neka honom passet då båda varit delaktiga att skaffa det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med är att om det är barnets pass är det dennes identitetshandling och den tillhör då således barnet. Vilket då inte ska beslagtas av någon utan ska kunna följa med barnet när det behövs.

I huvudsak krävs de båda föräldrarnas samtycke om en längre utlandsresa. Däremot är det inte möjligt att ge en exakt tidsram för vad som anses vara en kortare respektive längre utlandsresa. Rör det sig om en kortare semesterresa och det föreligger gemensam vårdnad torde det vara svårt för en förälder, i normalfallet, att utan sakliga skäl ha invändningar och stoppa resan. Men om ni åker utomlands på den tid som är utsatt för pappans umgänge är det en sak som talar för att ni borde kunna åka på utlandssemestern. Däremot är det viktigt att man inte inkräktar på den andra förälderns umgängesrätt. Men om en förälder hindrar/förstör umgänget för den andra föräldern är det en indikation på umgängessabotage, vilket kan vara bra att ha dokumenterat till ett eventuell framtida tvist.

Om föräldern är osäker på vad som faller inom tidsramen för en kortare utlandsresa är det en bra idé att diskutera detta med den andre vårdnadshavaren och försöka komma till en överenskommelse. Rör det sig om en kortare semesterresa är det som sagt svårt för den andra föräldern att motsätta sig det utan sakliga skäl som är till men för barnets bästa. Däremot är det viktigt att i god tid innan informera den andre föräldern om syftet och omfattningen av resan.

Återkom om ni har fler frågor

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1284)
2019-09-23 Finns det något tak för underhåll?
2019-09-23 Föräldrars försörjningsplikt
2019-09-22 Har pappan rätt till aktiviteter med barnen utan godkännande?
2019-09-21 Hur mycket har barnen att säga till om i boendefrågor?

Alla besvarade frågor (73018)