Äger jag halva huset?

FRÅGA
Hej!Jag och min sambo köpte ett hus för 7 år sedan. Jag betalade kontant hälften av huset och min sambo betalade ytterligare en del och tog resten som lån. Jag har trott tills nu att jag äger halva huset eftersom jag inte står inte på några lån. Hur ska jag göra för att i framtiden skydda min rätt till halva husets värde vid en separation? tack för råd
SVAR

Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vem som är ägare till bostaden framgår av det köpekontrakt som du och/eller din sambo skrev under när ni köpte fastigheten. Eftersom det framgår att du betalade hälften och din sambo andra hälften förutsätter jag att ni båda står på kontraktet som ägare till fastigheten till lika stor del var. I detta hänseendet saknas det alltså betydelse om din sambo finansierade sin del av köpet med lån.

Eftersom ni är sambos är det dock viktigt att ha i åtanke vad som gäller för er om ni separerar. Detta regleras i sambolagen. Om ert samboförhållande upphör kan en utav er begära bodelning. Då skall den egendom som utgör s.k ”samboegendom” delas lika mellan er. Vad som utgör samboegendomen är gemensam bostad, och gemensamt bohag, (möbler, hushållsartiklar etc.), se ,,

Om du och din sambo köpte bostaden tillsammans i syfte att använda den som gemensam permanentbostad utgör bostaden s.k ”samboegendom”. Bostadens värde skall då delas lika mellan er vid en bodelning. Observera att det dock är nettovärdet av samboegendomen som skall delas lika mellan er. Det innebär att skulder som är knutna till samboegendomen (ex. bostadslån) först skall räknas av, därefter delar ni lika samboegendomens värde. Trots att du inte tagit något lån för husköpet får du då på sätt och vis vara med och dela på det lån som din sambo tagit, eftersom det hör ihop med samboegendomen.

Sammanfattningsvis – om du och din sambo båda står som ägare till fastigheten äger du fastigheten till hälften. Eftersom ni dock är sambos måste ni beakta sambolagens regler. Av allt att döma utgör bostaden samboegendom och huset kan därför bli föremål för bodelning vid en separation. Eftersom man vid bodelning utgår från samboegendomens nettovärde vid likadelning kommer du på så sätt vara med och dela på lånet eftersom lånet först räkans av från husets värde, därefter delar ni lika på återstående värde.

Jag rekomenderar er starkt att att skriva ett samboavtal där ni klart och tydligt antingen anger att bodelning inte skall ske överhuvudtaget eller att huset skall undantas från bodelning vid ev. separation. Ett samboavtal är mycket lätt att upprätta på egen hand och ni kan i så fall med fördel använda er av vår avtalsmall (se länk). Enda formkrav är att avtalet skall vara skriftligt och att ni båda undertecknar avtalet.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86836)