Äganderättsövergång för testamenterad egendom

2017-04-30 i Testamente
FRÅGA
Finns ett skrivet testamente Kan jag sälja något som är skrivet i detta
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

För att kunna sälja egendom krävs att överlåtaren innehar äganderätt eller särskild förfoganderätt över egendomen. En person som ärver enligt testamente erhåller som regel äganderätt över egendomen, med de eventuella förbehåll och begränsningar som framgår av testamentet, först efter att ett arvskifte förrättats. Detta innebär att du och andra arvingar eller testamentstagare får sälja och förfoga över era ärvda eller testamenterade egendom efter att ni kommit överens om uppdelningen av arvlåtarens kvarlåtenskap. Överenskommelsen upprättas genom en av samtliga dödsbodelägare undertecknad bouppteckningshandling och arvskifteshandling, dessa två handlingar använder du som bevis för att förfoga över medel på banken, sälja viss egendom eller liknande. Om du däremot är den enda som ärver arvlåtaren, behöver inte arvskifte förrättas utan det räcker med bouppteckningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2897)
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?

Alla besvarade frågor (94463)