Äganderättsövergång för testamenterad egendom

Finns ett skrivet testamente Kan jag sälja något som är skrivet i detta

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

För att kunna sälja egendom krävs att överlåtaren innehar äganderätt eller särskild förfoganderätt över egendomen. En person som ärver enligt testamente erhåller som regel äganderätt över egendomen, med de eventuella förbehåll och begränsningar som framgår av testamentet, först efter att ett arvskifte förrättats. Detta innebär att du och andra arvingar eller testamentstagare får sälja och förfoga över era ärvda eller testamenterade egendom efter att ni kommit överens om uppdelningen av arvlåtarens kvarlåtenskap. Överenskommelsen upprättas genom en av samtliga dödsbodelägare undertecknad bouppteckningshandling och arvskifteshandling, dessa två handlingar använder du som bevis för att förfoga över medel på banken, sälja viss egendom eller liknande. Om du däremot är den enda som ärver arvlåtaren, behöver inte arvskifte förrättas utan det räcker med bouppteckningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning