Äganderätt till omplaceringshund

FRÅGA
Hej om man hjälper någon att omplacera en hund och personen ifråga ändrar sig efter 1.5 månader och menar att hon äger hunden för att hon har kvitto på hunden som hon har fått av uppfödaren när hon började tvisten. Hon anklagar personen som hjälpte henne att omplacera hunden för stöld fast det finns flera personer som kan intyga att hon frivilligt har gett bort hunden. Det finns inga papper på hunden då hon bara var glad att bli av med den. Vem har rätt till hunden. Den som har den idag eller hon som frivilligt har gett bort den
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag tänkte börja med att utgå från kraven för att en stöld skall anses ha skett. Det skall röra sig om ett olovligt tagande av något som tillhör någon annan samt att personen som stjäl skall ha ett tillägnelseuppsåt enligt 8 kap 1 § brottsbalken.

Först och främst, så har det inte skett ett olovligt tagande eftersom det vid tidpunkten för tagandet förelegat ett samtycke från den tidigare ägarens sida. Ett samtycke kan dessutom ha en avtalsmässig grund vilket innebär att den person som givit samtyckte inte kan ensidigt återkalla det när hon så önskar.

Ett annat krav för att en handling skall betraktas som en stöld är att det som olovligen tas ägs av någon annan. Eftersom hon som frivilligt get bort hunden ägde den vid tidpunkten för tagandet bör detta krav vara uppfyllt.

Slutligen skall den som tar ha ett tillägnelseuppsåt. Detta innebär att man avser att förfoga över saken, genom att t.ex. överlåta den eller förbruka den. I det här fallet förfogar omplaceraren rättsligt över hunden som om denne vore ägare och avser troligtvis att såsmåningom omplacera hunden, vilket utgör en överlåtelse som innebär att kravet på tillägnelseuppsåt är uppfyllt.

Sammanfattningsvis så är detta inte att betrakta som en stöld eftersom alla kraven inte är uppfyllda. Tagandet har skett lovligt eftersom hon som gett bort den samtyckt till omplaceringen av hunden. Eftersom hon gett bort hunden bör den vara att anse som en gåva. En överlämnad när mottagaren (omplaceraren) fått den i sin besittning. Detta innebär slutligen att det är omplaceraren som har rätt till hunden såvida denne inte frivilligt väljer återlämna den. 

Hoppas du är nöjd med ditt svar. Om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! 

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (610)
2020-07-07 Vad blir det för straff vid stöld?
2020-07-06 Är det brottsligt att parkera på en hyrd p-plats?
2020-07-04 Kan jag göra mig skyldig till ringa stöld om jag glömt betala för mina varor?
2020-07-04 Min kompis kille har stulit saker av mig. Vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (81781)