Äganderätt och djurskydd?

2015-08-16 i Avtal
FRÅGA
Min dotter sålde sitt 4-åriga hakvblod till A flr 12.000 - kontrakt skrevs o inflik att vid vidaresäljs skulle hon kontaktas. Hästen har en känd ryggmärgsförträngning men inga besvär samt blev op i hasen/bakbenet vid 2-års ålder. Detta berättade min dotter o skickade med vet papper. A lämnar efter 2 mån hästen till B mot en ponny o 10.000 min dotter sa ok då A o B var grannar. A utelämnar tidigare skador för B. Inget kontrakt skrivits mellan A o B ännu.B vill efter 2-3 veckor sälja hästen t C 20 mil bort f 10.000 pga platsbrist. C ämnar tävla hoppning. C kontaktar min dotter som uppfödare o får reda på skadorna o häver köpet m B. Min dotter tycker att hästen far illa av allt flyttande + ser bilder att hästen magrat. Nu vill B sälja för 25.000 t min dotter. Vem äger hästen enligt lag? Finns någon djurskyddslag som kan träda in här?Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Även muntliga avtal är giltiga och därför är B's köp av hästen giltigt - av din berättelse är det därför B som är den rättmätiga ägaren av hästen. Muntliga avtal är dock svåra att bevisa, men av vad jag förstått så gör A inget äganderättsanspråk för att bestrida B's förvärv.

Beträffande skyddet för djur så regleras detta i djurskyddslagen. I denna framgår att djur ska utfodras och skötas om på det sätt som är lämpligt med hänsyn till vad det handlar om för djur och andra förhållanden som bedöms vara relevanta. Den myndighet som utövar tillsyn över frågor om djurskydd är numera Jordbruksverket. Myndigheten ska se till att djurägare följer de åligganden som lagen kräver. Myndigheten utövar tillsyn bland annat genom att de tar emot upplysningar från allmänheten om eventuella missförhållanden. Mitt råd är att, om du tror att hästen far illa, kontakta Jordbruksverket som då får göra en bedömning. Kommer myndigheten fram till att det råder missförhållanden kan ett omhändertagande av hästen ske.

Robin Henningson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1379)
2020-11-29 Kan jag bli betalningsskyldig om någon annan köpt varor till mig?
2020-11-25 Gym, medlemsavtal och dopning
2020-11-22 Hur ska villkoren i försäkringsavtal för barnförsäkring tolkas?
2020-11-21 Vad händer om köpare och säljare har olika avtalsinnehåll?

Alla besvarade frågor (86590)