Äganderätt kontra samboegendom

FRÅGA
Hej jag och min sambo skall nu flytta till ett hus ,som jag tar lån till eftersom hon ej har haft så pass bra inkomst så hon kan stå med på lånet . vi vill gärna att bägge står på det eller äger det och det blir väll så automatiskt nä man är sambo ? men hur blir det om vi skulle gå isär ,när bara lånet /fastigheten står på mig ,har hon några skyldigheter till det ? hur bör vi skriva ? även att bostadsrätten som säljs står på mig och jag gör vinst på 1000000 kr som jag vill ha egen del av om något skulle hända och även att jag lägger in ytterligare 200000 kr som jag i min tur har lånat av mina föräldrar som vi tar till kontantinsats ,dom vill vi att mina föräldrar skall få tillbaka av huset om vi skulle gå isär .Med vänlig hälsning Niklas
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Viktigt att skilja på i denna situation är vad en person innehar med äganderätt och vad en person kan ha rätt till vid en eventuell bodelning på grund av att egendomen utgör samboegendom. Man samäger inte automatisk en bostad eller bohag på grund av att man är sambor. Den som köper något är juridiskt sett ägare av saken. Köper man något tillsammans är man istället samägare av saken. Ifall du, ensam, tar lån och köper huset blir du, ensam, husets ägare. Ifall du köper huset ensam men ni ändå vill att båda ska vara ägare till huset krävs att någon form av överlåtelse sker mellan dig och din sambo, till exempel genom köp eller gåva. Eftersom det handlar om en fastighet och alltså fast egendom gäller att formkraven i 4 kap. jordabalken är uppfyllda för att överlåtelsen ska vara giltigt. Se närmare om dessa regler här.

Ifall någon överlåtelse mellan dig och din sambo inte sker och du ensam köpet huset är som sagt du husets ägare. Däremot kommer huset att utgöra samboegendom i och med att du köper huset med syftet att det ska tjäna som er gemensamma bostad, se 3 § sambolagen (2003:376) (SamboL), här. Ifall samboförhållandet tar slut och någon av personerna begär att en bodelning ska göras är det just samboegendomen som ingår och ska delas genom bodelningen. Vid bodelningen sker en likadelning av samboegendomen mellan samborna, 14 § SamboL, här. Detta innebär i praktiken att även om det bara är den ena sambon som köpt bostaden och rent juridiskt äger den har den andra sambon vid en bodelning rätt till hälften av bostadens värde förutsatt att den förvärvats för att utgöra gemensam bostad. När det gäller lånen du tar för att finansiera husköpet så svarar din sambo inte för de så länge hon själv inte står på de.

Sambolagens regler kan dock frångås genom ett så kallat samboavtal. I ett sådant avtal kan samborna avtala om att vid ett eventuellt upphörande av förhållandet ska bodelning inte ske eller att viss egendom inte ska tas med vid en bodelning, 9 § SamboL, se här. Ett sådant avtal kan sedan ersättas med ett nytt ifall man ändrar sig.

Ett samboavtal har inga formkrav utöver vad som framgår av 9 § SamboL men vid invecklade förhållanden kan det vara klokt att anlita en jurist för att ta fram ett avtal som passar er specifika situation samt för att minska risken för missförstånd mellan dig och din sambo.

Jag hoppas jag kunnat ge svar på din fråga och bringa klarhet i situationen.

Med vänlig hälsning,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?