Äganderätt för underårig

2015-04-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej får min 15års dotter skriva sig som ägare på en villa?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Eftersom att din dotter är 15 år räknas hon som underårig enligt föräldrabalken, (här). Att vara underårig innebär att man inte har någon rättshandlingsförmåga och alltså inte kan åta sig förbindelser. Huvudregeln är alltså att en person under 18 år inte kan ingå avtal med bindande verkan, t.ex köp.

Det finns undantag från denna huvudregel, bl.a. om den underårige är över 16 år och avtalet avser pengar som han eller hon själv har förvärvat genom eget arbete (se här ) eller om den underårige mottagit egendom genom gåva, testamente m.m. med förordnande om att personen själv ska få råda över egendomen (se här ). Om inget undantag är tillämpligt är det istället den underåriges förmyndare, vilket oftast är detsamma som dennes föräldrar, som företräder den underårige,12:1 och 10:2 FB.

I din fråga framkommer det inte på vilket sätt din dotter ska få äganderätten över fastigheten. Men en annan paragraf som bör uppmärksammas i detta fall är 13:10 FB, som kräver samtycke från överförmyndaren om en förälder för den omyndiges räkning genom köp, byte eller gåva förvärvar fast egendom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82613)