FrågaAVTALSRÄTTAvtal07/03/2017

Ägande av bil och ägarbyte hos transportstyrelsen

Hej. Nyligen så separerade jag med min sambo efter ett kort samboförhållande. Under hösten skrev jag över en av mina bilar på henne då det var hon som skulle bruka den primärt. Inget köp gjordes utan endast ett ägarbyte. Bilen köpte jag under våren 2016 innan vi blev sambos och jag lade hela köpesumman och kvittot är därför skrivet på mig. Nu så hävdar hon att bilen är hennes och jag inte har någon rätt till den. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Vad du beskriver kan i min mening tolkas på två olika sätt. Antingen som att det ägarbyte du skriver om var ett sådant som man gör hos transportstyrelsen eller som att du givit bort bilen att att den därför bytt ägare. Jag svarar därför på vad som gäller angående båda dessa tolkningar. Gemensamt för svaren är att du från början äger bilen eftersom du köpt den själv.

Registrera ägarbyte hos transportstyrelsen

Att man registrerar ett ägarbyte hos transportstyrelsen medför inte att bilen får en ny ägare i juridisk mening. En ny ägare får bilen om du överlåter den till någon annan. Detta kan ske t.ex. genom en gåva eller genom att du säljer den. Enbart det faktum att du registrerat din före detta sambo som ägare till bilen medför alltså inte att hon äger den.

Ägarbyte i juridisk mening

Som framgick ovan kan ett ägarbyte i juridisk mening ske genom t.ex. en gåva eller genom att du säljer bilen. Detta görs genom en överenskommelse (ett avtal). Om ni alltså har kommit överens er emellan om att du skulle ge bort bilen till din före detta sambo har ett ägarbyte i juridisk mening skett och då är din före detta sambo ägare till bilen.

Hur du går vidare

Är det så att du givit bort bilen såsom beskrivits ovan finns det inget du kan göra utan då är din före detta sambo ägare till bilen. Är så inte fallet, utan du t.ex. endast registrerat henne som ägare av bilen hos transportstyrelsen är bilen fortfarande din. Du är då ägare till bilen. Du kan då t.ex. ansöka hos kronofogden (www.kronofogden.se) om handräckning. Detta innebär att du begär att få bilen utlämnad till dig. Ett annat sätt är att väcka talan i domstol och begära att din före detta sambo lämnar ut bilen till dig.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning