FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler02/10/2019

Affischering på allmän plats

Hej!

Vi undrar om man får sätta upp skyltar som man har gjort själv? På allmän plats, för att få folk att tänka på miljön så att barn idag får en bättre framtid som vuxna.

Med vänlig hälsning,

Två 8-åriga tjejer

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Det är kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter som styr vad som är tillåtet att göra på offentlig plats och man hittar dessa på kommunens hemsida under "Kommunal författningssamling".

I de flesta kommuner (till exempel Stockholm, Sigtuna, Sundsvall, Örebro, mm.) är det inte tillåtet att utan tillstånd från polismyndigheten sätta upp:

Affischer, Klistermärken, Annonser, Projicerade eller schablonmålade budskap, Eller liknande budskap

På:

Husväggar, Stuprör, Staket, Stolpar, Gång-, cykel- eller körbanor, Eller liknande som vetter mot eller utgör allmän plats

Ofta finns anvisade ställen där ni får sätta upp skyltar, och kommunernas hemsidor brukar ha en karta som markerar ut var dessa anslagstavlor finns så att ni lätt kan hitta dem. Om ni vill sätta upp skyltar någon annanstans, till exempel i en butik, på någons husvägg eller på ett café måste ni fråga om lov.

Hoppas att ni fick svar på er fråga och stort lycka till med skyltningen!

Vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare