Advokatjäv

2016-06-30 i Domstol
FRÅGA
Hej!om min advokat som företräder mig i en vårdnadstvist mot min f.d make kan då samma advokat även företräda min f.d makes far i ett annat ärende samtidigt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 8 kap. 4 § rättegångsbalken följer att en advokat är skyldig att iaktta god advokatsed. Som en del av god advokatsed följer att en advokat är skyldig att avböja eller frånträda uppdrag som kan innebära intressekonflikt med hänsyn till andra klienter och deras intressen. Med tanke på att din advokat alltså företräder dig och din f.d. makes far samtidigt när du tvistar just mot din make kan din advokat anses jävig. Din advokat bör således frånträda sitt uppdrag för någon av er och låta en annan advokat överta ärendet.

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?