Advokatens tystnadsplikt

Vilka är förutsattning för advokaten för att inte följa tystnadsplikt mellan honom (advokaten) och sin klient (kund) ? Hur kan en person garantera att advokat behåller alla hans uppgifter (detaljer) under tystnadsplikt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Advokatsamfundets publikation Regler för advokatverksamhet finner vi de regelverk och bestämmelser som är mest grundläggande för den verksamhet som advokater bedriver. Reglerna är omfattande men fastställer essentiella kärnvärden som en advokat behöver hålla sig till, exempelvis tystnadsplikten.

Tystnadsplikten går ut på att allt advokaten får kännedom om i sitt arbete med klienten ska hållas hemligt när god advokatsed kräver det, enligt 8 kap. 4 § rättegångsbalken (RB). Om de vägledande reglerna inte följs av en advokat kan advokaten få en disciplinär påföljd. Eftersom tystnadsplikten även är skyddad i lag, kan heller inte staten tvinga en advokat att redovisa uppgifter (inte skriftliga heller) som hen fått i sin advokatverksamhet. Om en advokat förvarar handlingar åt sin klient kan dessa inte begäras ut och omhändertas utan särskilda skäl.

Undantag

Samtidigt som en tystnadsplikt förekommer får inte en advokat gynna orätt, (1 Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed). Om klienten gett sitt samtycke eller om det förekommer en laglig skyldighet att lämna upplysningar kan undantag från tystnadsplikten göras. (2.2.1 Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed). Ett exempel på ett undantag är när det är brottsligt att låta bli att tala om ett pågående eller förestående brott( 23 kap. 6 § brottsbalken). Ett annat exempel då undantag behöver göras är om advokaten är övertygad om att den misstänkte inte talar sanning och denne lägger skulden på en person som är oskyldig. Detta, eftersom advokaten annars skulle gynna orätt då hen medvetet hade behövt ljuga inför domstol. Advokaten måste i en sådan situation säga upp sitt uppdrag.

Sammanfattning

Advokater har en lagstadgad tystnadsplikt. Anledningen till att dessa regler finns, är för att människor ska kunna vända sig till advokater och vara garanterade att känslig information inte förs vidare. Bryter en advokat mot tystnadsplikten vidtas disciplinära åtgärder från Advokatsamfundet. Dock finns det i vissa fall undantag då advokaten inte behöver ha tystnadsplikt, exempelvis när klienten samtycker.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Siva ArifRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo