Adoptivbarns rätt till laglott

2016-06-13 i Laglott
FRÅGA
HejMin fru, (hennes biologiska mamma och pappa lever inte) är adopterad av en man som nu gått bort, han har lämnat ett testamente där han skrivit att kvarlåtenskapen ska tillfalla hans biologiska barn tre stycken.Kan han göra så att adopterade barn inte får ärva?Tacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 4 kap. 8 § föräldrabalken framgår att ett adoptivbarn i rättslig mening ska ses som barn till sin adoptivförälder. Det innebär att alla lagregler som omfattar en förälders biologiska barn även ska omfatta dennes adoptivbarn. Bestämmelsen ger uttryck för den grundläggande principen att ett adoptivbarn ska vara helt likställt med andra barn.

Ett adoptivbarn är alltså precis som ett biologiskt barn bröstarvinge till sin förälder och har rätt att ärva denne. Av 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) följer att utgångspunkten enligt den legala arvsordningen är att arvet delas lika mellan den avlidnes barn. Arvlåtaren, i detta fall din frus adoptivfar står dock fri att testamentera bort egendom och kan på så sätt sätta den legala arvsordningen ur spel.

En arvlåtares bröstarvinge har dock alltid en oinskränklig rätt till sin så kallade laglott. Laglotten är hälften av den arvslott som en bröstarvinge har rätt till enligt den legala arvsordningen (7 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge har alltså alltid rätt till hälften av vad denne hade erhållit vid en likadelning med sina syskon.

Din frus adoptivfar har fyra bröstarvingar vilket innebär att varje bröstarvinge har rätt till en arvslott om en fjärdedel (1/4) av kvarlåtenskapen enligt den legala arvsordningen. Eftersom att den legala arvsordningen är satt ur spel genom testamente har din fru i detta fallet rätt till sin laglott som uppgår till hälften av hennes arvslott, alltså en åttondel (1/8) av kvarlåtenskapen efter sin adoptivfar.

För att få ut sin laglott måste din fru begära jämkning av testamentet och detta måste ske inom sex månader från det att hon delgavs av testamentet. Att begära jämkning görs antingen genom att rikta sitt anspråk direkt mot testamentstagarna (i detta fall din frus syskon) eller genom att väcka talan mot dem (7 kap. 3 § ÄB). Anspråket kan till exempel antecknas i bouppteckningen i samband med ett bouppteckningssammanträde.

Det är alltså inte möjligt att göra adopterade barn arvslösa utan dessa har alltid rätt att utfå sin laglott.

Alla hänvisningar till lagtext är klickbara länkar som tar dig vidare till relevanta bestämmelser.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (782)
2020-11-21 Kan ett barn bli arvslös?
2020-11-19 Rätt till laglott
2020-11-14 Kan man göra en bröstarvinge arvslös genom att skänka bort alla tillgångar?
2020-11-09 Kan bröstarvingar invända mot gåvor som en förälder ger under sin livstid?

Alla besvarade frågor (86387)