​Adoptivbarns arvsrätt efter biologisk förälder

FRÅGA
Hej! Min biologiska pappa har nyss avlidit. När jag var liten så adopterades jag av den man som mamma var gift med. Har jag rätt till arv efter min biologiska pappa ändå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt föräldrabalken 4 kap. 8 § har ett adopterat barn endast släktskap med sina adoptivföräldrar och inte med sina biologiska föräldrar.

Vid adoption blir adoptivföräldern barnets juridiske förälder och den biologiske föräldern har därefter inte längre några rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet. Ett adoptivbarn ärver således ingenting efter sina biologiska föräldrar, om de inte i sin tur väljer att testamentera egendom till sitt bortadopterade barn - vilket de är fria att göra.

Detta innebär att du därför inte har någon rätt till arv efter din biologiska pappa om han inte har testamenterat egendom till dig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (946)
2021-07-28 Kan man skilja en boutredningsman från sitt uppdrag?
2021-07-27 Preskriptionstid gällande arv
2021-07-25 Är avtal om mahr giltiga i svensk rätt?
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt

Alla besvarade frågor (94331)