Adoptivbarns arvsrätt

2016-03-31 i Bröstarvinge
FRÅGA
Min son har en adoptivdotter. Jag vill inte att hon ärver mig om min son avlider före mig. Jag har ytterligare två barn som jag vill att de i så fall delar lika på arvet. Kan jag i mitt testamente skriva att i det fall min son avlider före mig så går hans arvedel till mina kvarvarande barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4:8 Föräldrabalken likställs adoptivbarn med biologiska barn i fall då lagen tillmäter släktskap rättslig betydelse t.ex. då ärvdabalken talar om bröstarvingars arvsrätt.

Detta innebär att den adopterade dottern är din bröstarvinge i lagens mening och om din son skulle avlida före dig har hon rätt att träda i hans ställe. Om du har testamenterat din kvarlåtenskap till de andra barnen innebär det att hon kan klandra ditt testamente och har då enligt lag rätt att erhålla hälften av det arv som skulle tillfallit henne om testamentet inte funnits, dvs 1/6 om du har tre barn och hon är din sons enda barn. Det är detta som är hennes laglott.

Du kan enkelt upprätta ett testamente via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/avtal/testamente

Johanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (406)
2020-11-26 Kan en förälder göra sitt barn arvslöst?
2020-11-21 Kan icke-biologiska barn ärva?
2020-11-13 Hur får efterlevande make förfoga över arv från den avlidna maken?
2020-11-05 Har barnbarn rätt till arv efter morfar?

Alla besvarade frågor (86566)