Adoptionsbarns arvsrätt

2018-05-09 i Laglott
FRÅGA
Hej jag är adopterad och har sen länge haft svårigheter med min far. Jag har nämligen försökt under väldigt många år att försöka få kontakt med honom. Men han ignorerar mig och vad jag förstår inte vill ha med mig att göra.Men han är rätt gammal också och blir lite fundersam kring arvet. Kan min far, låtsas som att jag inte finns o på det sättet straffa ut mig, genom att göra mig arvlös?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om adoption hittar vi i Föräldrabalken (FB) och bestämmelserna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

I 4 kap. 8 § FB framgår det att ett barn som adopterats jämställas med biologiska barn till adoptanten i de flesta rättsliga hänseenden och däribland när det kommer till arvsrätten. Detta innebär i sin tur även att barnet inte längre ses som barn till den biologiska föräldern och att arvsrätten till den biologiska föräldern upphör och övergår till adoptanten.

Arv tillfaller i första hand arvlåtarens bröstarvingar (se 2 kap. 1 § ÄB). I händelse av att det finns en efterlevande make kan denne istället med fri förfoganderätt ärva istället för de gemensamma barnen och även i vissa fall ärva före särkullbarn om basbeloppsregeln blir aktuell (se 3 kap. 1 § ÄB). Att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt innebär att barnet blir efterarvinge och därmed utfår sitt arv efter den först avlidna maken när efterlevande make går bort (se 3 kap. 2 § ÄB).

Möjligheten att göra sitt barn arvlös finns inte i svensk rätt. En arvlåtare kan visserligen testamentera bort sin egendom och på så sätt inskränka på arvsrätten (se bl.a. 9 kap. 1 § ÄB). Genom att begära jämkning av detta testamente kan barnet dock se till att oavsett få ut sin laglott vilken motsvarar hälften av det arv som denne hade haft rätt till om testamente inte funnits (se 7 kap. 1 § ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (808)
2021-01-31 Bröstarvinges rätt att jämka ett testamente
2021-01-31 Kan barnen bestrida gåva vid sambos död
2021-01-29 Hur ska man beräkna laglotten?
2021-01-18 När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?

Alla besvarade frågor (89487)