Adoption precis innan dödsfall

Arv- Jag är en av två biologiska syskon. Min bror dog okt-15, min far okt-17. Min bror har haft missbruksproblem hela sitt liv. Det har inneburit att mina föräldrar fått stötta med pengar och bl.a. sålt en sommarstuga för att lösa en skuld han hade. Mor dog 2012. I samband med det förbjöd min far framförallt min brors fru att komma på besök. Frun tog saker ur pappas hem. De har alltid trott att far hade mycket pengar.Min bror blev sjuk i juni-15, långtgående cancer i magen. Han lade in sig på en palliativ avd. han ville inte vara hemma. Aug-15 önskade han få ut morsarvet, pappa nekade. 3 okt -15 dog min bror som själv inte hade några barn. Far dog 2 okt-17 och bouppteckning gjordes med hjälp av en man från Skattemyndigheten. Det var enkelt eftersom jag var enda arvingen. Skattemyndigheten kontaktade mig mitten av december och meddelade att min bror adopterat en dotter född-69, 12 år yngre än min bror. Han var gift med hennes mamma sedan -98, hon har en dotter till som inte adopterad. Adoptionen påbörjades 17 aug och rättens beslut kom 29 sept. Fyra dagar innan min bror dör. Jag kunde inte överklaga eftersom jag inte kände till adoptionen. Jag har fått handlingar från tingsrätten och känner inte igen min brors handstil. Det finns ingen bevittning på hans underskrift och jag ifrågasätter uppsåtet. Med min historia om min bror och hans fru ifrågasätter jag om inte hela adoptionen handlar om att komma åt ett arv. Vad göra? Jag ifrågasätter om han var vid sina sinnes fulla bruk

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Adoptionen
Din bror hade i egenskap av make möjlighet att adoptera sin frus barn förutsatt att frun samtyckte till det. (4 kap. 3 § FB) Rätten ska pröva att det är lämpligt att adoptionen äger rum och tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt att din bror uppfostrat barnet, vill uppfostra barnet eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan din bror och barnet finns särskild anledning till adoptionen. (4 kap. 6 § FB) Rätten har således bedömt att förutsättningar för adoption föreligger. Genom adoptionen likställs adoptivbarnet med biologiskt barn i juridisk mening vilket innebär att adoptivbarnet har rätt till arv som om denne vore din brors biologiska barn. (4 kap. 8 § FB)

Adoption får dock inte ske av ekonomiska skäl och jag förstår att du ifrågasätter att så möjligen varit fallet. (4 kap. 6 § 2st och 4 kap. 10 § FB) Ekonomiska skäl syftar här dock till att adoptionen inte får vara förenade med kostnader dvs. att det inte från någon sida får ges eller utlovas ersättning föra adoptionen. Syftet med bestämmelsen är att hindra betalning av befogade kostnader i samband med adoption. Det finns dock i lag inget hinder mot att godkänna adoption när adoptanten är mycket sjuk osv.

Vad kan du göra?
Eftersom adoptionen gick igenom innan din brors dödsfall är den giltig och genom istadarätten träder således hans adoptivbarn in som arvinge i din brors ställe avseende arvet efter din far. (2 kap. 1 § ÄB) Utifrån ett juridiskt hänseende verkar allt här alltså ha gått rätt till eftersom rätten godkände adoptionen.

Tingsrätten har gjort bedömningen att adoptionen kunde gå igenom och då är det som gäller även fast du ifrågasätter din brors uppsåt. Din bror har rätt att fördela sina pengar som han önskar. Frågan huruvida hans signatur är förfalskad är däremot en annan sak för då är det ju faktiskt inte han som gått med på adoptionen. Att förfalska någons signatur är ett brott enligt brottsbalken, så kallad urkundsförfalskning. (14 kap. 1 § BrB) Om du misstänker att så är fallet kan du göra en polisanmälan.

Sammanfattning
Eftersom adoptionen gick igenom innan din brors dödsfall är den gällande och det finns ingen bestämmelse som säger att man inte får adoptera på dödsbädden. Genom en giltig adoption träder adoptivbarnet genom istadarätten in i din brors ställe avseende arvet efter din far. Om du däremot tror att din brors signatur är förfalskad kan du göra en polisanmälan avseende urkundsförfalskning.

Hoppas detta besvarade din fråga och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”