FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt07/01/2019

Adoption av vuxen

hejsan! hur gör jag om jag vill att min styvpappa ska adoptera mig? mamma har ensam vårdnad och jag är själv över 18 samt att de är gifta. Min styvpappa har varit min pappa sedan jag var 6 och min biologiska pappa har inte varit med i bilden sedan jag var 7......

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om adoption finns i Föräldrabalken (FB).

Eftersom du har fyllt 18 år räknas du numera som vuxen och din mamma är inte längre din vårdnadshavare. Det blir istället aktuellt att kolla på bestämmelserna om adoption av vuxen.

Vid adoption av en vuxen gäller 4 kap. 4 § FB som anger att den som fyllt 18 år endast får adopteras om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden (den som vill adoptera) och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig. Vid bedömningen av om det finns särskild anledning ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. Detta verkar stämma väl överens med den situation som du befinner dig i!

En ansökan om adoption görs av den eller dem som vill adoptera enligt 4 kap. 11 § FB. Ansökan görs till tingsrätten i den ort där den som sökanden vill adoptera har som hemvist (4 kap. 12 § FB). Det är sedan upp till rätten att se till att ett ärende om adoption blir tillräckligt utrett, 4 kap. 13 § FB.

Sammanfattningsvis så skickar din styvpappa alltså in en ansökan till tingsrätten i den ort där du har din hemvist och sedan är det upp till rätten att utreda om det finns en särskild anledning som gör att adoptionen kan gå igenom!

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!
Med vänlig hälsning,

Maja QvarnströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000