Adoption av syskon vid fosterfamiljsplacering

2020-11-25 i Barnrätt
FRÅGA
Socialen hämtade min lillebror och att han ska bor på fosterfamilj för han inte går i skolan i 1 år. Han är 12 år. Jag undrar om jag kan adoptera honom? Vilken väg ska jag vända till??
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Adoption av barn
Regler kring adoption finner vi i 4 kapitlet föräldrabalken. Enligt en lagändring från i 2018 så får den som fyllt 18 år adoptera enligt 4 kapitlet 5 § föräldrabalken. Kravet för att få adoptera är alltså att den som adopterar ska vara minst 18 år gammal. Barnets bästa beaktas vid adoptionen, och barnet får endast adopteras om det med hänsyn till alla omständigheter anses lämpligt.

I detta fall kan det sista ledet vara mer komplicerat så din lillebror blivit placerad in i en fosterfamilj. Syftet till att han är satt i fosterfamilj är för att han inte gått i skolan i ett år. Med tanke på att barnets bästa ska beaktas kring alla situationer gällande barnets boende kan det anses att socialen har gjort den bedömningen att det bästa för din lillebror är att bo hos en fosterfamilj. Mitt råd är att samråda med socialen, men utgången för en lyckad adoption kan vara svår (beroende på vilka ytterligare omständigheter som föreligger i detta fall.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1674)
2021-04-12 Framåtvänd bilbarnstol - oeniga vårdnadshavare
2021-04-12 Kan jag hindra mitt barn från att träffa en viss person?
2021-04-11 Hur länge räknas barn som minderåriga?
2021-04-10 Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?

Alla besvarade frågor (91196)