Adoption av makes vuxna barn

2015-10-24 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag skulle vilja adoptera min makes barn sedan tidigare förhållande då hon numera ingår i vår familj och hennes biologiska mamma är död. Hon är vuxen och har en son. Hur går vi tillväga, vart ska man vända sig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga!

Reglerna om adoption finns i föräldrabalken (FB) 4 kap. Se här.

Som huvudregel får makar bara adoptera ett barn tillsammans. Till denna huvudregel finns dock det undantaget att den ena maken adopterar den andra makens barn. Se FB 4:3, här. Eftersom att du i detta fallet avser att adoptera din makes barn, har du alltså rätt att ensamt göra detta.

Ansökan:
Din ansökan om adoption ska du lämna till närmsta Tingsrätt, enligt FB 4:9. För särskilda regler vad gäller ansökan och vad som ska ingå i denna hänvisar jag till en tidigare besvarad fråga på Lawline. Se här.

Bedömning:
Det är upp till rätten att pröva om adoptionen ska äga rum eller inte. Information om denna bedömningen hittar du i FB 4:6, se här. Vid adoption av en vuxen person, som i ditt fall, tar Tingsrätten främst utgångspunkt i vilket syfte adoptionen har. Adoptionen bör exempelvis vara avsedd att ge en viss familjetillhörighet och trygghet under den fortsatta livstiden, eller ge legitimitet åt en redan existerande relation.

Observera att ovan nämnda bedömning förutsätter att det inte föreligger en överenskommelse om ersättning i samband med adoptionen, exempelvis att adoptionen sker i utbyte av pengar. I de fall får ansökan om adoption inte bifallas även om förutsättningarna i övrigt för detta är uppfyllda. Detta framgår av FB 4:6 2 st, se här.

Om adoptionen beviljas och du får lov att adoptera din makes barn, anses hon senare vara din och din makes gemensamma barn. Detta framgår av FB 4:8, se här.

Tack återigen, och hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Om du har någon ytterligare fundering avseende adoptionen får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (555)
2020-11-25 Har jag som adopterad rätt att veta om min biologiska förälder har dött?
2020-11-21 Vad krävs för en vuxenadoption?
2020-11-20 Adoption av vuxen
2020-11-13 Går det att häva en adoption?

Alla besvarade frågor (86450)