Adoption av barn utan far

2016-11-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag undrar om förutsättningar för adoption. I mitt fall har jag bott tillsammans med barnet och hennes mamma i två år. Jag och flickans mor är gifta. Jag är 43, modern är 35 och barnet 7 år. Barnet är fött utomlands och den biologiska pappan är okänd, barnet har aldrig träffat denna pappa. Familjerätten som gjorde en faderskapsundersökning lade ner sin utredning för att det inte gick att få fram vem denna pappa är, modern vet inte vem det var. Det finns även dokument från hemlandet att fadern är okänd samt att barnets mor är den enda vårdnadshavaren. Flickan har länge kallat mig pappa och hela vår omgivning, inklusive familj, vänner och skolpersonal ser mig som pappan. Flickan, liksom hennes mor (min fru), har tillfälliga uppehållstillstånd som snart kommer förlängas och bli permanenta. De är inte heller svenska medborgare än, eftersom den tidsgränsen inte uppnåtts.Hur ser möjligheterna ut för mig att adoptera flickan? Spelar det någon roll att jag är över 42 år eller är åldern begränsande endast vid adoption av barn utanför familjen? Hur påverkar det vidare att flickans biologiska far är okänd och därmed inte kan nås för att ge ett godkännande för adoptionen? Och hur påverkar det faktum att flickan och hennes mor ännu inte är svenska medborgare för adoptionsmöjligheterna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagarna om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (som jag hädanefter kommer att förkorta till FB) och är relativt lättlästa. Jag kommer gå igenom dem för dig men bifogar ändå en länk till 4 kap. FB, det hittar du här.

Jag vill börja med att skriva att det spelar ingen roll att du är 42 år gammal. Det enda krav på ålder är att i ditt fall ska du vara äldre än 25 år för att få adoptera enligt 4 kap. 1 § FB (se här.

Att ett barns biologiska far är okänt kan öka sannolikheten för att adoption får ske. Det är domstolen som ska inhämta upplysningar om barnet när och sökanden (alltså dig) i ärenden om adoption, detta står i 4 kap. 10§ FB (se här). På domstolens hemsida som jag länkar till nedan står att domstolen kommer hämta in uppgifter från socialnämnden och om barnet är från ett utomnordiskt land hämtas information från migrationsverket. Eftersom då barnets far är okänt så behövs inte någon utredning om det är bättre för barnet att ”behålla” sin nuvarande far, eftersom att det inte finns någon.

Att flickan och dess mamma inte är svenska föräldrar kan däremot ha en påverkan, främst om det skulle föreligga någon osäkerhet om barnets mamma skulle få stanna. Men eftersom du skriver att barnets mamma och barnet kommer att få permanent uppehållstillstånd så kommer det med största sannolikhet inte att tala mot att du ska få adoptera barnet.

Vad ska du då göra för att adoptera? Du måste ansöka om det. Ansökan om adoption ska skickas in till tingsrätten där du (adoptanten) bor enligt 4 kap. 9 § FB (se här). Denna ansökan kan se ut lite hur som helst. Jag länkar till en statlig blankett nedan som du skulle kunna utgå från.

I blanketten står vad som ska fyllas i och var. Underskriften längst ner på sidan är adoptantens (alltså din) underskrift. Det finns plats för två underskrifter utifall ett par vill adoptera ett barn, men du kan låta den ena raden stå tom.

Värt att nämna om denna mall är i ansökningsgrund kan du skriva lite vad som helst, varför du vill adoptera barnet, hur barnets situation ser ut. Information som kan vara bra att ha, gärna med bifogat bevis, egentligen allt som du tror kan göra att rätten vill att du ska adoptera barnet.

Därefter måste du skicka in blanketten till tingsrätten där du bor samt betala ansökningsavgift. Vad som händer senare kan jag tyvärr inte svara på. Du kan behöva fara in till tingsrätten.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor, har du någon ytterligare fundering så lämna en kommentar här på Lawlines sida så svarar jag så fort jag kan.

Länk till adoptionsblankett: http://www.mfof.se/Documents/Blanketter/tillsan.pdf

Länk till domstolen: http://www.domstol.se/Familj/Adoptera/

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll