Adopterade barns rätt till laglott

2017-04-15 i Laglott
FRÅGA
Hej, min pappa är adopterad av sin mammas man för cirka 65 år sedan. Min farmor dog för cirka 10 år sedan och då fick hennes man sitta kvar i orubbat bo. För några dagar sedan gick han bort och nu hävdar hans syskon att min pappa görs lottlös i det testamente som finns och bara kan ärva sin mamma. Kan man göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap 8 § FB ska ett adopterat barn ses som adoptantens biologiska barn, det vill säga din farmors mans. Detta innebär att din pappa har rätt till arv precis som icke-adopterade barn skulle ha haft.

Det är i första hand den avlidnes barn som ska ärva hela kvarlåtenskapen (2 kap 1 § ÄB). Detta kan dock åsidosättas genom ett testamente. Det krävs att testamentet uppfyller formkraven, bland annat att det har bevittnas av två personer och undertecknats av testatorn (10 kap 1 § ÄB). Med ett testamente kan man alltså frångå den arvsordning som annars står i lag.

Även om det skulle finnas ett testamente där all kvarlåtenskap testamenteras bort har dock barn alltid rätt att få ut en viss del av arvet (7 kap 1 § ÄB). Man brukar kalla denna del för barnets laglott och denna kan alltså aldrig tas ifrån barnet. Laglotten är halva arvslotten. Barnets arvslott är vad denne skulle ha fått om det inte hade funnits ett testamente.

I ert fall kan alltså din pappa inte göras lottlös efter sin adoptivpappa. Han har, precis som biologiska barn, alltid rätt att få ut sin laglott (minst). Om det finns ett testamente som säger att din pappa inte ska ärva något måste han begära jämkning av detta inom 6 månader efter delgivningen om testamentet, annars har han förlorat sin rätt till laglotten (7 kap 3 § 1 och 3 st ÄB). Laglotten utgör halva arvslotten, alltså hälften av det din pappa skulle ha fått om det inte hade funnits något testamente. Om din farmors man till exempel har fyra barn skulle din pappa ha haft rätt till en fjärdedel av all kvarlåtenskap. Laglotten är då hälften av detta, alltså en åttondel.

Det viktigaste här är att din pappa inte kan göras helt lottlös, att han har rätt att ärva efter både sin mor och adoptivfar samt att det inte görs någon skillnad på adopterade och biologiska barn.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (850)
2021-07-27 Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente

Alla besvarade frågor (94336)