FrågaAVTALSRÄTTAvtal29/12/2017

Administrationsavgifts storlek

Försäkringsmäklare erbjöd företagsförs-kring och la på 77% för administration och förmedlingsavgift

Är inte det ocker ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Administrationsavgift, förmedlingsavgift eller fakturaavgifter tillkommer ofta på fakturor, men det finns inga precisa belopp eller procentenheter stadgade för deras storlek. Utgångspunken är istället att säljaren får ta ut en avgift för att täcka de kostnader som han har i samband med försäljningen - det ska vara i rimligt förhållande sett till arbetet som utgörs. Det kan således tänkas att den faktiska försäkringen inte har en så stor kostnad, men att den medför ett stort administrativt arbete, vilket innebär att det senare motsvarar lejonparten av fakturan.

Det går tyvärr inte att besvara er fråga mer exakt i detta fall, men det kan konstateras att administration- och förmedlingsavgiften måste täcka reella kostnader och inte vara slentrianmässigt tillagd.

En administrationsavgift måste dock vara avtalad. Den kan således inte läggas på i efterhand, utan måste vara accepterad i samband med avtalsslutet annars kan den bestridas.

Med vänlig hälsning,


Anton OleniusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”