Administrationsavgifts storlek

2017-12-29 i Avtal
FRÅGA
Försäkringsmäklare erbjöd företagsförs-kring och la på 77% för administration och förmedlingsavgiftÄr inte det ocker ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Administrationsavgift, förmedlingsavgift eller fakturaavgifter tillkommer ofta på fakturor, men det finns inga precisa belopp eller procentenheter stadgade för deras storlek. Utgångspunken är istället att säljaren får ta ut en avgift för att täcka de kostnader som han har i samband med försäljningen - det ska vara i rimligt förhållande sett till arbetet som utgörs. Det kan således tänkas att den faktiska försäkringen inte har en så stor kostnad, men att den medför ett stort administrativt arbete, vilket innebär att det senare motsvarar lejonparten av fakturan.

Det går tyvärr inte att besvara er fråga mer exakt i detta fall, men det kan konstateras att administration- och förmedlingsavgiften måste täcka reella kostnader och inte vara slentrianmässigt tillagd.

En administrationsavgift måste dock vara avtalad. Den kan således inte läggas på i efterhand, utan måste vara accepterad i samband med avtalsslutet annars kan den bestridas.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98667)