Adekvat kausalitet när häst skenat ut på bilväg?

FRÅGA
Jag i egenskap av hästägare drog inte åt sadeljorden ordentligt varpå jag hamnade snett under en ridtur och ramlade av hästen. Hästen blev rädd när jag har ramlade av och skenade iväg ut på en bilväg och kolliderade med en stillastående bil. Bedömer ni att det föreligger adekvat kausalitet mellan å ena sidan vårdslösheten att inte spänna fast sadeljorden ordentligt och hästens skenande in i bilen?Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Strikt ansvar eller culpa-ansvar

I de fall ett djur orsakar skada, aktualiseras två olika ansvarsgrunder, dels strikt ansvar och dels culpa-ansvar. Strikt ansvar innebär att ägare till djuret alltid svarar för de skador som detta orsakar. Bland annat gäller strikt ansvar för hundägare och de som har vilda djur i fångenskap och alltså inte för exempelvis hästägare. Cupla-ansvar däremot innebär att ersättningsskyldighet för en uppkommen skada endast uppkommer, i de fall ägare har varit oaktsam. Culpa-ansvar gäller för exempelvis hästägare och kattägare. I ditt fall har du alltså ett culpa-ansvar för de skador din häst orsakat. Detta innebär att skadeståndslagen är tillämplig (2 kap. 1 § skadeståndslagen).

För att culpa-ansvar inte ska föreligga, kan det sägas att du ska ha gjort tillräckligt mycket av vad som kan förväntas av dig, för att du ska undvika skada och för att du inte ska anses ha varit oaktsam.

Adekvat kausalitet

För skadeståndsansvar krävs det att det föreligger så kallad adekvat kausalitet. Det innebär att det ska finnas kvalificerat orsakssamband mellan den skadegörande handlingen som utförts och skadan som uppstått. Skadan ska ha uppstått helt eller delvis på grund av handlandet. Man kan även säga att det ska "ligga i farans riktning", att skadan kan uppstå av det handlande som föranlett skadan.

Adekvat kausalitet i detta fall

Av din beskrivning att döma, uppfattar jag det som att du inte har varit så försiktig som du borde ha varit och därmed bör du inte kunna anses ha varit oaktsam. Det finns visserligen ingen utvecklad rättspraxis för när en ryttare ska anses ha varit oaktsam. Men som hästägare bör man vara medveten om, att i de fall sadeljorden inte spänns fast ordentligt, föreligger det viss risk för att ryttaren ramlar av hästen, vilket kan få hästen att reagera på olika sätt. Särskilt i de fall ridningen sker i närhet av en bilväg. I detta fall bör det alltså föreligga såväl kausalitet som adekvat kausalitet mellan ditt handlande och skadans uppkomst.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (473)
2021-09-08 Rätt till ersättning efter att ha blivit biten av hund
2021-08-31 Jämkning av skada vid strikt hundägaransvar
2021-08-27 Kan kattägare bli ansvarig för skada orsakad av dennes katt?
2021-08-16 Har kattägare skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i grannens bostad?

Alla besvarade frågor (95697)