Åberopa fel i fastigheten

2015-04-22 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej,Jag och min sambo ska separera från vår genensamma fastighet vi äger 50%-50%. Vi har nu bestämt att han ska få köpa min del av fastigheten. Jag undrar hur det är med dolda fel, om det behövs någon form av tilläggsklausul för att förhindra att han kommer hävda det vid fel? Vi har gemensamt bott i fastigheten i 3,5 år. Fastigheten är gammal så det har under åren uppstått många fel och huset har även i dagsläget problem med b.la mögel och el som fungerar dåligt. Har fått förklarat att det är svårt att hävda något sådant då vi bott gemensamt i fastigheten hela tiden. Men tyvärr så har separationen inte slutat så bra så därför är det extremt viktigt för mig att han aldrig kommer kunna hävda något sånt i ett senare skede.Mvh Cristin
SVAR

Hej Cristin och tack för din fråga!

Svaret på din fråga regleras i 4 kap 19 § Jordabalken (1970:994) (JB).

I paragrafens första styckte anförs att köpet kan hävas om det inte stämmer överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta vilket betyder att om huset är av nyare skick ska man inte behöva räkna med tex fuktskador och mögel. I ditt fall är fastigheten gammal och din sambo är väl medveten om detta. I andra stycket i samma paragraf talar man om köparens undersökningsplikt. Köparen får som fel inte åberopa avvikelser i fastigheten som han borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten.

Enligt praxis ställs ett långtgående krav på köparen och denne ska undersöka alla utrymmen som är möjliga att komma åt, utan att behöva göra åverkan på fastigheten. I ditt fall betyder det att han med stor sannolikhet är väl medveten om alla brister i fastigheten med tanke på att han bott där.

Det spelar således ingen roll om det är en besiktningsman som utfört besiktning elle om det är din sambo som gjort den, utgångspunkten är att det ska vara en brist som en vanlig lekman har möjlighet att upptäcka utan vidare kunskaper om fastigheter.

Hoppas du fått hjälp med din fråga

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (410)
2020-07-30 Fel i fastighet
2020-07-21 Dolt fel i fastighet
2020-07-18 ​Rätt till ersättning för fel i fastighet pga. säljarens försummelse?
2020-07-10 Reklamation av dolda fel

Alla besvarade frågor (82573)