AB som delägare i fåmansbolag

2017-06-15 i Bolag
FRÅGA
Hej!Jag är delägare i ett bolag (AB) idag tillsammans med ytterligare en person. Vi kommer ta in ytterligare 2 personer som ägare genom nyemission (1000 aktier blir 1250) då dessa tackat ja till att köpa in sig på 10% vardera. Jag, som är idegrundare men inte operativt aktiv i bolaget, kommer i samband med detta minska min andel i bolaget från nuvarande 50 till 20% och min nuvarande partner köper dessa andelar och jag avstår pengar utan dessa går in i bolaget. Så långt är vi överens.Nu har jag fått ett förslag på nytt aktieägaravtal och då är posterna fördelade på 3 parter istället för 4. Oss två som privatpersoner samt en post på ett managementbolag, ägt av en utav de två nya personerna. Dessa två är bröder, men bolaget ägs bara utav den ena. De säger sig vilja ha det så och att de gör upp det sinsemellan. Vad säger ni om en sådan ägarkonstellation:Privatperson A 750 aktierPrivatperson B 250 aktierBolag (AB)? 250 aktierSaken är den att jag har stort förtroende för den av bröderna som inte äger bolaget & mindre för den som äger....Supertacksam för råd. Med vänlig hälsnin
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Är det säkert och vilka konsekvenser kan det bli när ett AB är delägare i ett annat AB?

Enligt ovan nämnda konstellation så är ni ett fåmansföretag, eftersom ni är 2 stycken som äger mer än 50 % av aktierna, så ni faller i den här kategorin oavsett hur ni bestämmer att organisera företagsstrukturen enligt 56 kap 2 § 1 p., Inkomstskattelag (1999:1229), IL, se här. Varför det här är relevant är för att ni som privatpersoner kommer att skatta annorlunda än ett bolag, det här kan vara en av anledningarna till att bröderna har valt att starta upp ett bolag istället för att personligen stå som ägare till aktierna. En av fördelarna är att de kommer att kunna plocka ut vinst till en lägre skattesats.

Ett förslag på om du inte litar på brodern som ska stå som ägare är att ni ställer upp ett krav på att båda ska stå som ägare i bolaget och de upprättar en 50-50 fördelning, eller till och med att brodern du litar på äger en lite större andel i företaget.

Juridiskt sätt kommer det att spela roll vem som står som ägare om det skulle bli aktuellt med personligt betalningsansvar för bolaget, vilket det kan bli vid exempelvis kapitalbrist i bolaget, 25 kap 18 § Aktiebolagslag (2005:551), ABL, se här. Som du säkert vet är en av anledningarna till att många startar AB att det sällan leder till personligt betalningsansvar, till skillnad från t.ex. handelsbolag, men bevisligen så finns det en risk för att det kan hända.

Sammanfattningsvis angående ägarkonstellationen kommer bröderna att äga endast 1/5 av ert bolag så de får inte någon majoritet, vilken tillkommer privatperson A enligt ägarkonstellationen ovan. Som sagt så är det väldigt troligt att anledningen till att bröderna valt att äga genom ett AB (förmodligen ett holdingbolag) för att de vill skatta mindre vid vinstutdelning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (768)
2022-01-16 Hur beräknas teckningskursen vid nyemission?
2022-01-12 Kan ett hyresavtal vara en del av ett inkråmsförvärv?
2022-01-11 Hur gör man en aktieöverlåtelse i ett fåmansbolag och vilka är skattekonsekvenserna?
2022-01-11 Missbruk av styrelseuppdrag

Alla besvarade frågor (98466)