Egenmäktigt förfarande - elektrisk ström

FRÅGA
En garagegranne har på eget bevåg brutit strömmen (i elcentral)till mitt strömutag i garaget där jag har haft motorvärmare inkopplad. Han anser att jag värmer upp garaget i onödan med min motorvärmare. Bostadsrättsföreningen äger garaget men platsen ingår i avgiften. FRÅGA? Kan jag polisanmäla honom för egenmäktigt förfarande? Garagegrannen är släkt med styrelsen samt självutnämd till portvakt.
SVAR
Hej,

Av ett domstolsavgörande från 40-talet (NJA 1946 s 103) framgår att olovligen avbryta annans tillgång till elektrisk ström innebär ansvar för egenmäktigt förfarande. Din garagegranne har inte någon rätt att på eget bevåg bryta strömmen till ditt strömuttag och att han är släkt med styrelsen och självutnämnd portvakt saknar i detta sammanhang betydelse. En förutsättning för ansvar är emellertid att grannen verkligen har agerat på eget bevåg och att han haft uppsåt att avbryta din tillgång till elektrisk ström. Om exempelvis grannen trodde att han hade ditt samtycke att bryta strömmen utesluter det också ansvar för brott.

Även om grannen i juridisk mening kan ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande är det värt att poängtera att det för den sakens skull inte är säkert att en anmälan i detta fall resulterar i någon påföljd för grannen, eftersom en förundersökning kan läggas ned om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottet i händelse av lagföring inte skulle leda till någon svårare påföljd än böter.

Med vänliga hälsningar,

Elias Himsel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (743)
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?
2021-11-12 Gränsdragningen mellan försök till ringa stöld och försök till stöld
2021-11-05 OAVSIKTLIG STÖLD

Alla besvarade frågor (97307)