Internationell arvsrätt

kan svenska barn med rysk pappa bosatt i ryssland (pappan) ärva sin pappa? Pappan är senare gift och har en dotter. faderskapet är påskrivet alltså bekräftat.

Lawline svarar

Hej, Pappans anknytning till Sverige blir avgörande för om det är svensk eller rysk rätt som blir aktuell på arvet. Enligt 1§ IDL (Lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo), ska rätten till arv prövas enligt lagen i det land där arvlåtaren vid tiden för sin död var medborgare. Detta gäller oavsett arvlåtarens hemvist. Arvet ska alltså prövas enligt rysk rätt. Enligt 2 kap 10 § IDL så är svensk domstol behörig om den avlidne var svensk medborgare, hade hemvist här eller om egendomen finns här. Om inte detta är uppfyllt är inte svensk domstol behörig att ta upp frågan, ni måste då väcka talan i rysk domstol för att nå framgång. Där kommer alltså arvet att prövas enligt rysk rätt. Hoppas att svaret hjälper!
Saga WolgersRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000