Avsättning till pensionsförsäkringar, samboförhållande

FRÅGA
Vad säger sambolagen om avsättningar till pensionsförsäkringar? Skall pensionen delas vid separation?
SVAR
Hej,

Sambolagen tar enbart sikte på samboegendom, vilket är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, se SamboL 3§. Pensionsförsäkringar omfattas därmed inte av lagen.

Vid sidan av SamboL kan samäganderätt uppkomma, Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt blir då relevant att undersöka, jfr. NJA 1995 s. 478.

Med vänlig hälsning,
Gustav Nittby


Gustav Nittby
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2925)
2021-06-14 Häva samboavtal
2021-06-14 När ska en bostad räknas som samboegendom?
2021-06-14 Kan sambo kräva del av arv?
2021-06-13 Hur undantar man en lägenhet för sambors gemensamma bruk från en bodelning?

Alla besvarade frågor (93111)