Avsättning till pensionsförsäkringar, samboförhållande

FRÅGA
Vad säger sambolagen om avsättningar till pensionsförsäkringar? Skall pensionen delas vid separation?
SVAR
Hej,

Sambolagen tar enbart sikte på samboegendom, vilket är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, se SamboL 3§. Pensionsförsäkringar omfattas därmed inte av lagen.

Vid sidan av SamboL kan samäganderätt uppkomma, Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt blir då relevant att undersöka, jfr. NJA 1995 s. 478.

Med vänlig hälsning,
Gustav Nittby


Gustav Nittby
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?