Bouppteckning och preskription av efterarvsrätt

Hej Bakgrundsfakta: Farfar och farmor inga gemensamma barn. Farfar dog innan farmor. När farmor dog kom barnen till min farfar bror och syster och krävde hälften av boets tillgångar. Nu har min far gått bort och inget arvsskifte har skett efter min farmor. Vi har skickat brev till dessa arvingar för att vi skall kunna lösa bouppteckningen efter vår far. Vad händer om de inte hör av sig. Och hur länge är preskriptionstiden. Är det 5 år som gäller?

Lawline svarar

Hej, Frågan aktualiserar de arvsrättsliga bestämmelserna och dessa återfinns i Ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637. Att din farfars systers och brors barn har arvsrätt framgår av 3 kap 2 § ÄB. Denna bestämmelse säger att arvingar i första (2 kap 1 § ÄB, bröstarvingar) eller arvingar i andra arvsklassen (2 kap 2 § ÄB, föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar) har efterarvsrätt. Huvudbestämmelsen i 3 kap 2 § säger att dessa efterarvingar har rätt till hälften av den efterlevande makens bo. Har dock den först avlidne makens kvarlåtenskap utgjort annan del än hälften av boet skall efterarvingarna ha den delen i boet. Vad sedan gäller själva dödsboet så regleras det och dess förvaltning i 18-24 kap i ÄB. Ni har gjort helt rätt att kalla de då de är dödsbodelägare enligt 18 kap 1§. Vad sedan gäller preskriptionen så regleras den i 16 kap ÄB. I 16 kap 1§ (2st) sägs att då arvinge är känd men bor på okänd ort ska kungörelse ske i post- och inrikes tidning efter anmälning till tingsrätten. Därefter är preskriptionstiden på ett sådant anspråk 5 år. Dock finns det möjlighet att påskynda detta genom att använda sig av 16 kap 5 §. Denna säger att rätten, efter delgivning, kan förelägga arvinge att tillkännage sitt anspråk inom 6 månader var annars dennes anspråk går förlorat enligt 7§ samma kapitel. Jag hoppas jag givit svar på er fråga Med vänlig hälsning
Daniel Jessen-WinboRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”