Åtalsunderlåtelse för stöld

Hej! Jag undrar vad som gäller om man som åtalad vill erkänna innan huvudförhandling. Fallet handlar om stöld och vid polisförhör har den misstänkte nekat. Åtalet kom och med det, kallelse till huvudförhandling och avslag på önskan om offentlig försvarare. Den åtalade har inte råd till egen advokat, och eftersom bevisningen mot honom är stark (det står mer eller mindre helt klart att det blir fällande dom huruvida han förnekar eller erkänner) vill han hellre erkänna och det INNAN rättegången. Helst skulle han också vilja begära att få utebli och att tingsrätten avgjorde fallet i hans frånvaro. Det är en förstagångsförseelse och summan det handlar om är 11 000 kr. Vem kontaktar man om man vill ändra sin utsago? Det är så väldigt dålig information i kallelsen från tingsrätten. Och eftersom bevisningen är så stark, borde det väl kunna gå att avgöra fallet utan hans närvaro, i synnerhet om han erkänner? Oerhört tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Åklagaren har möjlighet att besluta att underlåta att åtala för brott (åtalsunderlåtelse) enligt 20 kap. 7§ Rättegångsbalken, Se https://lagen.nu/1942:740 Enligt 20 kap 7§ 2p kan åklagare besluta om åtalsunderlåtelse om det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom och det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse. Beslut om åtalsunderlåtelse får meddelas även sedan åtal väckts, om det framkommer nya omständigheter som skulle leda till åtalsunderlåtese om de varit kända innan åtalet väckts. Påföljden för stöld är enligt brottsbalken 8 kap. 1§, fängelse i högst två år. Se https://lagen.nu/1962:700 Då jag inte känner till alla omständigheter kring brottet kan jag inte gå in på brottets straffvärde som är viktigt för att fastställa vad påföljden sedan kommer bli, men en enkel stöld på 11 000 kr torde kunna utgöra ett förhållandeviss lågt straffvärde, dvs under ett år fängelse. Ett riktvärde är att om ett brott vid straffvärdebedömningen anses böra medföra ett års fängelse bör fängelse ådömas. Vilket innebär att om åklagaren kommer fram till att straffvärde inte överstiger fängelse i ett år, skulle han kunna besluta om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap 7a§ RB. Se https://lagen.nu/1942:740 I princip förutsätter ett beslut om åtalsunderlåtelse, att utredningen är fullständig och att det är klarlagt att den misstänkte har begått brottet. I praktiken krävs normalt att den misstänkte har erkänt brottet. Om du har några frågor kring åtalet bör du kontakta åklagaren som åtalat för brottet. Det brukar stå i papprena från tingsrätten vilken åklagare som har hand om fallet. Annars kan du kontakta tingsrätten för att få mer information om vem du skall kontakta för att få till stånd en åtalsunderlåtelse. Om åklagaren inte fattar ett beslut om åtalsunderlåtelse blir det huvudförhandling i tingsrätten. Enligt 21 kap. 2§ RB är den misstänkte skyldig att infinna sig personligen vid huvudförhandling. Se https://lagen.nu/1942:740 Om personlig inställelse inte anses nödvändigt kan rätten med stöd av samma regel, fatta beslut om att den misstänkte inte behöver närvara, men då skall personens talan föras av advokat. Lycka till!
Lina RadovicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”