FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist22/02/2010

Delgivning när ena parten har okänd hemvist i vårdnadsmål

Hur delger man fadern att modern fått ensam vårdnad om fadern befinner sig på okänd ort eller utomlands. Kan domen vinna laga kraft ändå? Dom i äremdet föll 20091012

Lawline svarar

Enligt 15§ delgivninglagen, kan domstolen om faderns adress är totalt okänd, ta till kungörelsedelgivning, dvs. publicering i tidning, eller spikning på ytterdörren till senast kända adress. Se https://lagen.nu/1970:428 Det inte är därför inte nödvändigt att faktiskt få kontakt med fadern, för att domen skall vinna laga kraft, eftersom han efter kunggörelsedelgivningen blivit delgiven korrekt. När det gäller vårdnad av barn, kan ju fadern väcka talan på nytt om ändring i vårdnaden i framtiden, så en lagakraft vunnen dom behöver inte vara ett hinder för en framtida talan om vårdnaden.
Lina RadovicRådgivare