Enskild egendom/Giftorättsgods

Min Far har genom skrivet testamente skänkt 78.000:- till mig.Det är skrivet att det för mig ska vara "enskild gåva samt vad som träder i dess ställe osv." Dom pengarna använder jag till att bygga ett uterum i vårt hem som jag delar med min gifta fru. Om vi skulle skiljas kan jag tillgodoräkna mig detta belopp. Att denna summa 78.000:- inte ska räknas in som giftorättsgods ?

Lawline svarar

Hej, Frågor om giftorätt och enskild egendom m.m regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) se https://lagen.nu/1987:230 I 7 kap ÄktB regleras makars egendom. Enligt 7:1 § ÄktB är makars egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, utgångspunkten är alltså att makars egedom är giftorättsgods. ? För att egendomen skall anses vara enskild egendom och därför inte gå till bodelning vid äktenskapsskillnad krävs att den gjorts enskild på något av de sätt som anges i 7:2 § ÄktB. Där anges att egendom kan vara enskild till följd av äktenskapsförord, gåva med villkor om att egendomen skall vara mottagarens enskilda, testamente eller arv som enligt testamente skall vara mottagarens enskilda. I ditt fall har egendomen i fråga, de 78 000 kronorna, gjorts enskild genom föreskrift i testamente. Enligt 6 p i 7:2 § ÄktB (och villkoret i ditt testamente) skall också vad som trätt istället, det sk surrogatet, för enskild egendom vara enskild. Då pengarna nu används till att bygga ett uterum i huset sker dock en sammanblandning med giftorättsgods (under förutsättning att huset utgör giftorättsgods och inte är enskild egendom). Då en sådan sammanblandning sker kan egendomen i fråga förlora sin karaktär av enskild egendom. Det krävs i regel att de olika medeltyperna kan särskiljas på något sätt. För att surrogatet också skall vara enskild egendom bör det alltså kunna individualiseras. Vid köp av egendom gäller som regel att endast om det ena egendomsslaget klart dominerar skall den förvärvade tillgången anses vara enskild egendom respektive giftorättsgods i sin helhet. När enskild egendom används för att förbättra giftorättsgods kvarstår i regel giftorättskaraktären vilket innebär att också den enskilda egendomen blir giftorättsgods. Det är troligt att tillbyggnadnaden ses som en förbättring av hemmet, dvs giftorättsgodset, den enskilda egendomen blir således giftorättsgods och skall gå till bodelning vid en eventuell äktenskapsskillnad. Med vänlig hälsning,
Hanna RehnRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”