Återkallande av skriftlig fullmakt

2010-02-18 i Avtal
FRÅGA
Har haft ett ombud,vilken har bytat jobb mitt under pågående ärende, och har överlämnat ärendet till ett nytt ombud ! Det första ombudet har haft fullmakt,vad gäller,ska man kräva in (F)
SVAR
Hej!

Regler kring fullmakter stadgas i 2 kap avtalslagen. Se här .

Det låter som att du lämnat en skriftlig fullmakt till ditt ombud. Så länge denna gäller kan han/hon företa rättshandlingar med bindande verkar inom fullmaktens område. Om du inte vill att denna ska gälla längre så är huvudregeln att du ska ta tillbaka fullmakten eller förstör den. Detta stadgas i 16 §.

I 17 § finns en regel som gör att man kan återkalla skriftliga fullmakter som exempelvis kommit bort genom en kraftlöshetsförklaring. En ansökan om en sådan görs hos tingsrätten i den ort där du bor.

Vänligen
Bo Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll