FrågaAVTALSRÄTTAvtal18/02/2010

Återkallande av skriftlig fullmakt

Har haft ett ombud,vilken har bytat jobb mitt under pågående ärende, och har överlämnat ärendet till ett nytt ombud ! Det första ombudet har haft fullmakt,vad gäller,ska man kräva in (F)

Lawline svarar

Hej! Regler kring fullmakter stadgas i 2 kap avtalslagen. Se https://lagen.nu/1915:218#P10S1 . Det låter som att du lämnat en skriftlig fullmakt till ditt ombud. Så länge denna gäller kan han/hon företa rättshandlingar med bindande verkar inom fullmaktens område. Om du inte vill att denna ska gälla längre så är huvudregeln att du ska ta tillbaka fullmakten eller förstör den. Detta stadgas i 16 §. I 17 § finns en regel som gör att man kan återkalla skriftliga fullmakter som exempelvis kommit bort genom en kraftlöshetsförklaring. En ansökan om en sådan görs hos tingsrätten i den ort där du bor. Vänligen
Bo OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning