Ansvar för snöröjning och istappar på tak

Ifjol köptes en kallvind loss, ( direkt från föreningen / via styrelsen ) för att inreda till bostad. Den inreddes , och allt var OK. Bygglov finns. I vinter har dock istappsproblemet uppmärksammats, och föreningen/styrelsen vill lägga ansvaret för istapparna på de inredda lägenheterna ( det finns fler i samma byggnad, inte bara denna ) Det är i och för sig ganska tydligt att problemet hänger ihop med just de nu varma ytorna, eftersom de delar som ännu är kalla inte har problemet i samma omfattning. Samtidigt är inte detta ett okänt problem med istappar vid "varmvind". Isoleringen i taket på den inredda delen är 200 mm, det som maximalt fick plats. När man genomförde affären, och gav tillstånd, diskuterades inte frågan, och inga särskilda krav ställdes. Det finns en kvalitetsansvarig också, och han tog inte heller upp problemet, medan byggnationen pågick. ( Kanske inte hans ansvar, men ändå är han den som kunde sett om det var något direkt fel i det som utfördes ) Möjligen var det svårt att förutse detta, men kan styrelsen verkligen lägga detta ansvar på en enskild bostad? Tak och fasad är ju föreningens ansvar.

Lawline svarar

Hej, Det är mycket riktigt fastighetsägaren, dvs föreningen, som ansvarar för att snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Se ordningslagen 3 kapitlet 3 § som du finner: https://lagen.nu/1993:1617#K3P2S1 Av andra stycket framgår att om någon annan har trätt i ägarens ställe, så åvilar ansvaret i stället denne. Enligt lagkommentaren avser man här t.ex. en arrendator, hyresgäst eller fastighetsförvaltare. Enskilda hyresgäster i ett hyreshus kan dock inte i denna egenskap göras ansvariga enligt bestämmelsen och detsamma torde gälla för en bostadsrättsinnehavare. Ansvaret kan inte ensidigt läggas över på er. Detta förutsätter naturligtvis att inget annat har avtalats med föreningen eller att något annat följer av de stadgar ni har i föreningen. Mvh John Engholm
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000